Skip to Content

Port of Moerdijk mag zich rekenen tot de best beveiligde havens van Nederland. Het havenbedrijf is partner in een omvangrijk veiligheidsprogramma van regionale en landelijke veiligheidspartners. Dat Moerdijk uitstekend scoort op veiligheid, is mede dankzij de publiek-private samenwerking in de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM), een professionele brandweer (SBM), medische dienstverlening geregeld via het Port Health Center, een modern communicatiecentrum (HMCC) dat 24/7 is bemand en een alerteringssysteem (Port Alert Moerdijk, voorheen Chainels).  

In ons communicatiecentrum (HMCC) houden we met behulp van zo'n 100 cameras en talloze sensoren alle verkeer en bewegingen in de haven en op het terrein nauwlettend in de gaten. Door het verbinden van informatie en scenario's vergroot onze state-of-the-art software de veiligheid verder. Met zaken als automatische kentekenregistratie, weging van passerende voertuigen en anomalie detectie houden we het overzicht. De verzamelde gegevens zijn gekoppeld aan databases van de politie. Automatisch bedienbare toegangspoorten rondom het hele terrein bieden beveiliging op maat. Zo creëert Port of Moerdijk een klimaat waarin ondernemers zonder zorgen kunnen ondernemen.

'Moerdijk excellent veilig'. Dat doen we stevig, scherp, slim en vooral samen. (Gijs-Jan Schüssler, havenmeester en programmamanager Veiligheid)

Onze ambities ten aanzien van veiligheid in en om de haven en het industrieterrein hebben we verwoord in de Veiligheidsvisie 2030. Het draait wat ons betreft niet om gewone safety & security; we willen 'excellente veilig' zijn.

Openingstijden toegangspoorten Port of Moerdijk 

  • Werkdagen: 05:00 - 00:00 uur
  • Zaterdag:    05:00 - 20:00 uur
  • Zondag:      Gesloten

De hoofdingang en -uitgang (de Entree) van/naar de A17 is altijd open, tenzij er calamiteiten zijn.

R5L1464

Een veilige haven maken we samen

Moerdijk heeft haar veiligheid en beveiliging goed en collectief geregeld in een publiek-private samenwerking. In de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM), werken bedrijfsleven en instanties onder voorzitterschap van de burgemeester samen aan de beveiliging van het haven- en industrieterrein, Denk hierbij aan surveillancediensten, het bewaken van toegangswegen en vluchtwegen, cameracontrole, calamiteitenalarmering en preventie-advies. 

Screen Capture Port Health Care Card

Port Health Centre

Bij een ongeval of brand zorgen bhv’ers voor de eerstehulpverlening maar er zijn situaties waarin andere medische dienstverlening noodzakelijk is.

Bij klachten die niet levensbedreigend zijn maar wel directe medische behandeling vereisen, kun je terecht bij Huisartsenpraktijk De Groote Polder, of bij een van de huisartsenposten.

Daarnaast is er het Port Health Centre dat beschikt over uitgebreide kennis van de behandeling van chemische letsels en ziekten na blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Je kunt een beroep doen op het Port Health Centre om je te assisteren bij incidenten op of bij je bedrijf. of 24/7 gebruikmaken van de helpdesk voor het nemen van de juiste beslissing of het geven van de juiste behandeling. 

Het Port Health Centre kan ook vaccinaties verzorgen, een PMO  (Periodiek Medisch Onderzoek) of andere medische keuringen en onderzoeken (chemie, offshore en maritiem) uitvoeren.  

Brandweerkazerne 1

Professionele beroepsbrandweer

Sinds 2013 heeft Port of Moerdijk een eigen beroepsbrandweer op het terrein, die speciaal is opgeleid en getraind voor calamiteiten bij BZRO-bedrijven met chemische producten. Dit publiek-private samenwerkingsinitiatief wordt betaald door overheden en bedrijven. 

24/7 actief. Binnen 6 minuten ter plaatse. 

De brandweer beschikt over modern materieel en nieuwe blusboten in en vlakbij de haven; de perfecte uitrusting om branden en andere calamiteiten op te lossen. De brandweer is 24 uur, zeven dagen per week paraat en is bij elke melding binnen 6 minuten ter plaatse.  

Risicoprofiel 

Port of Moerdijk heeft een bijzonder risicoprofiel, door de verzameling van risicovolle ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen, zware industrie, enorme logistieke centra en bijzondere infrastructuur. Deze risico’s zijn verantwoord omdat overheid en bedrijfsleven in het haven- en industriegebied Moerdijk samen investeren in hoogwaardige veiligheidsvoorzieningen. 

De brandweerzorg is van het hoogste niveau en blijft in Moerdijk core business. De Post Moerdijk Haven levert professionele, publieke, bedrijfs- en specialistische industriële brandweerzorg. Als nodig kunnen de vrijwilligersposten Moerdijk-dorp, Klundert, Zevenbergen en de rest van de regio inzet en ondersteuning bieden bij incidenten. 

Screen Capture PAM.JPG

Port Alert Moerdijk

Onder het mom ‘veiligheid heb je zelf in de hand’ brengt de app Port Alert Moerdijk (PAM) je direct op de hoogte van werkzaamheden, incidenten en overig veiligheidsnieuws met betrekking tot het haven- en industrieterrein. Ook kan je via de app zelf een melding maken als je een onveilige situatie ziet.

De app pusht automatisch 112-meldingen en berichten van Alert4All en de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant, voor zover die betrekking hebben op het haven- en industrieterrein. Verder zijn alle instanties, zoals Politie, Douane, Koninklijke Marechaussee, etc op de app aangesloten om regelmatig veiligheidsinformatie te delen.  

Zijn er werkzaamheden verwacht die overlast kunnen veroorzaken, ook daar ontvang je een melding van via PAM.  

De app Port Alert Moerdijk wordt in januari 2024 beschikbaar via de Apple App Store, de Google Play Store en via web.