Skip to Content

Port of Moerdijk is in de jaren '60 ontstaan toen in het nabijgelegen natuurgebied De Biesbosch spaarbekkens werden aangelegd. Het zand dat daar werd uitgegraven, werd gebruikt voor de aanleg van een nieuw haven- en industriegebied. Dit moest werkgelegenheid bieden voor jonge, goedgeschoolde mensen uit de regio. Shell had behoefte aan capaciteitsuitbreiding en vestigde zich als eerste in een haven- en industriegebied dat zou uitgroeien tot een knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie van internationale allure.

2809 Moerdijk (2) LR

Havenbedrijf Moerdijk

Havenbedrijf Moerdijk ontstond in 2017 na verzelfstandiging van het havenschap Moerdijk. Het havenbedrijf organiseert de ontwikkeling, het ontwerp, de aanleg, de uitgifte, de exploitatie en het beheer van het haven- en industrieterrein Moerdijk, dat sindsdien ook bekendstaat als Port of Moerdijk.

Directie Havenbedrijf Moerdijk in gesprek

Ambitieuze regie-organisatie

Havenbedrijf Moerdijk bestaat uit een team van ongeveer 35 zeer gedreven professionals die samen de regie voeren over beheer en ontwikkeling van het haven- en industrieterrein. Met passie voor scheepvaart en logistiek en met oog voor profit, people én planet. 

Het havenbedrijf wordt geleid door twee directeuren. Zij vormen samen met vier programmamanagers en de general counsel het ManagementTeam van het havenbedrijf.  Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken.

Het havenbedrijf kent twee aandeelhouders: de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant.

Connecting You

Mensen verbinden. Met passie voor logistiek, haven en industrie. Samen bouwen we verder aan de vierde zeehaven van nationaal belang en de tweede containerhaven van Nederland. Innovatief, veilig en duurzaam. Dat is de rol van het havenbedrijf. We zijn een efficiënte regie-organisatie die belangen, kennis en kunde bij elkaar brengt en faciliteert, verbindt, stuurt en beheerst. Voor het bedrijfsleven, de omgeving en de regio. Lees er meer over in onze Corporate Strategy. In de onderstaande zes deelthema's werken we onze visie verder uit.