Skip to Content
Ingescande Fotos Geschiedenis Moerdijk 064

Ontstaan in de jaren '60

Het haven- en industriegebied van Moerdijk is ontstaan in de jaren '60. In die tijd werden in de Biesbosch spaarbekkens aangelegd. Het verzamelde water ging naar de industrie in de Botlek en naar de Rotterdamse drinkwatermaatschappij. Het zand dat in de Biesbosch werd uitgegraven, werd gebruikt voor de aanleg van een nieuw haven- en industriegebied, tussen Moerdijk en Klundert. Shell had dringend behoefte aan capaciteitsuitbreiding en gemeenten in de omgeving zochten naar mogelijkheden om de migratie van jonge,  goedgeschoolde mensen naar het westen tegen te gaan. 

1968: Industrie en Havenschap Moerdijk

Op 26 januari 1968 werd de Gemeenschappelijke regeling "Buitengaats Industrieterrein Moerdijk" vastgesteld door de provincie Noord-Brabant met de gemeente Breda en de drie samenwerkende gemeenten Klundert, Zevenbergen en Hooge en Lage Zwaluwe. Op 18 juni 1968 werd de Gemeenschappelijke regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Daarmee was het Industrie en Havenschap (IHM) geboren.

Ingescande Fotos Geschiedenis Moerdijk 084

Shell vestigt zich al eerste bedrijf

In 1968 besloot Shell als eerste om naar Moerdijk te gaan om zich daar te vestigen. Shell had behoefte aan uitbreiding van haar capaciteit in Pernis en kocht daarom de grond aan. In 1973 opende Shell haar eerste fabriek. 

Ook BP zou zich aanvankelijk vestigen in Moerdijk, maar de oliecrisis zorgde ervoor dat dit er uiteindelijk niet van kwam.

Snelle groei

Na een tijd die gedomineerd werd door twee oliecrises en
moeilijke economische omstandigheden groeide het haven- en industrieterrein vervolgens snel.

Ruim een halve eeuw na de zanduitgraving ligt er aan het Hollandsch Diep een florerende haven van formaat; de vierde zeehaven van nationaal belang en tweede containerhaven van Nederland met een sterk industrieel karakter dat ook uitgroeide tot een belangrijke multimodaal Europees knooppunt voor logistiek.

Ingescande Fotos Geschiedenis Moerdijk 081

2017: Verzelfstandiging havenbedrijf

In 2017 verzelfstandigde het Havenschap Moerdijk en ontstond Havenbedrijf Moerdijk. Ook de naam 'Port of Moerdijk' ter aanduiding van het haven- en industriegebied werd toen in gebruik genomen.