Skip to Content

Ben je ondernemer op Port of Moerdijk en wil je toestemming aanvragen voor graafwerk, aanleg of constructies, of heb je geografische informatie nodig? Voor verschillende activiteiten kun je een aanvraag indienen bij de afdeling Infrastructuur en Beheer van het havenbedrijf. 

Toestemming aanvragen

Voor graafwerk in openbaar gebied (gepland/incident), aanleg van hemelwaterafvoer op oppervlaktewater of riool, aanleg van vuilwaterafvoer op riool, aanleg van een inrit en de aanleg van tracé of constructie in openbaar gebied kan je hier toestemming aanvragen. Ook kan je GIS informatie opvragen of eventuele andere informatie via de afdeling Infrastructuur en Beheer.

Ontheffing ongekentekend voertuig (MBBS)

Een ontheffing voor een ongekentekend voertuig (MBBS) regel je via de gemeente Moerdijk.  Volgens het Reglement voertuigen (Rv) moeten ongekentekende voertuigen de volgende afmetingen hebben: lengte 12 meter, breedte 2,6 meter, hoogte 4 meter.  

Als je binnen de grenzen van het haven- en industriegebied Moerdijk een ongekentekend voertuig wil gebruiken dat afwijkt in lengte, breedte of hoogte, kun je hiervoor een ontheffing aanvragen bij gemeente Moerdijk. Dat geldt ook voor exceptioneel transport.

Ontheffing aanvragen 

Je kunt je aanvraag voor ontheffing schriftelijk of via e-mail indienen bij Martijn van Galen van gemeente Moerdijk. Geef bij je aanvraag aan: 

  1. Voor welke route je ontheffing aanvraagt. In antwoord op je verzoek ontvang je een overzichtskaart waarop je die route kunt aangeven. Havenbedrijf Moerdijk beoordeelt deze route.
  2. Waarom je de ontheffing nodig hebt. 
  3. Het voertuigidentificatienummer (VIN) van het voertuig en de afmetingen (hoogte, breedte, massa van het transport). 
  4. Voor welke periode je de ontheffing aanvraagt.