Skip to Content

Op het haven- en industrieterrein van Moerdijk zijn rond de 400 bedrijven actief. Van oudsher kent Port of Moerdijk een sterk industrieel karakter met bedrijvigheid op het gebied van met name chemie, energie en recycling. Daarnaast is de haven een logistieke hub van internationale allure met grootschalige warehouses en distributie. Port of Moerdijk is ingedeeld naar clusters van bedrijvigheid. Het havenbedrijf streeft ernaar dat eventuele nieuwkomers altijd clusterversterkend zullen zijn.

Logistiek Park Moerdijk - Artist Impression

Nieuw Logistiek Park Moerdijk voegt waarde toe

Het haven- en industrieterrein Moerdijk krijgt uitbreiding met het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Dit biedt ruimte aan grootschalige opslag en distributie en aan value added logistics. Vaststaat dat transport- en logistiek bedrijf DSV en supermarktketen Lidl zich hier zullen vestigen. De aanleg van het park gaat in fasen, en zal in 2030 zijn afgerond. 

Havenbedrijf Moerdijk ontwikkelt het LPM – op duurzame wijze – samen met LPM Holding. De uitbreiding komt in de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) en wordt hier zorgvuldig in het landschap ingepast. 

De logistieke bedrijven die zich in het LPM kunnen vestigen, zijn gericht op business-to-business en waardetoevoeging. Als het LPM klaar is, beslaat het 200 hectare, waarvan ruim 140 bestemd is voor bedrijven. De kavels waarop zij zich kunnen vestigen zijn minimaal 5 hectare groot.  

Istock 1202753529

Chemie en procesindustrie op Industrial Park Moerdijk (IPM)

Het Industrial Park is er voor chemische en zware industriële bedrijvigheid; onder andere LyondelBasell, Shell en Dr. Kolb zijn hier gevestigd. Een moderne centrale overslagterminal is aangesloten op een interne baan naar de achterliggende bedrijven. Industrial Servicepark Moerdijk, een centrum met zakelijke dienstverleners, maakt het industrieterrein compleet.

Istock 1161610414

Wil je je vestigen op Moerdijk?

Wij geloven in maatwerk en clusterversterking. Wanneer we als havenbedrijf zelf grond beschikbaar stellen, maken we dat bekend op de pagina 'Vestigen' van onze website. Momenteel is er verder nog ruimte beschikbaar op IPM en op LPM (via onze partner VGP Park Moerdijk). Voor vragen over vestigingsmogelijkheden kun je contact opnemen met de afdeling Commerciële Exploitatie.

Zijn er vestigingsmogelijkheden, dan maakt Port of Moerdijk het je gemakkelijk met de Commissie Vestiging. Dit is een one-stop-shop die je in een vroeg stadium een integraal advies geeft, waardoor het traject van vergunningverlening vlot kan verlopen.

Wij geloven in maatwerk. Wil je je bedrijf vestigen op Port of Moerdijk, dan kijken we samen naar de beste locatie, het oppervlakte en de faciliteiten voor je bedrijf.