Skip to Content

Klanten verbinden met de wereld. Passie voor scheepvaart, industrie, innovatie en duurzame ontwikkelingen. Samen verder bouwen aan de vierde zeehaven van Nederland. Dat is de rol van het havenbedrijf. We zijn een efficiënte, servicegerichte regie-organisatie die belangen, kennis en kunde bij elkaar brengt en faciliteert, verbindt, stuurt en beheerst. 

Birdview Klundert

De taken van het havenbedrijf 

Havenbedrijf Moerdijk organiseert het proces van ontwikkeling, ontwerp, aanleg, uitgifte, exploitatie, beheer en uitbreiding van Port of Moerdijk. Kennis en ervaring deelt het bedrijf graag met derden. 

Havenbedrijf Moerdijk is een regie-organisatie. De uitvoering besteden wij uit bij hoogwaardige leveranciers. Extra capaciteit en expertise schakelen wij eenvoudig in waar nodig. Ons compacte team kan hierdoor snel en flexibel inspelen op kansen en ontwikkelingen. Zo kunnen wij onze klanten en relaties optimaal van dienst zijn. 

De mensen van het havenbedrijf

We zijn een team van ongeveer 35 zeer gemotiveerde mensen, die samen de regie voeren over het beheer, exploitatie en verdere ontwikkelingen van het haven- en industrieterrein.

De medewerkers van Havenbedrijf Moerdijk delen een trots en passie voor haven, industrie en logistiek. De wens om klanten van Port of Moerdijk te verbinden met elkaar en met Europa, is wat ons drijft. En dat vanuit een optimale balans tussen 'profit, people & planet'.

Directie Havenbedrijf Moerdijk

Directie en Management Team

Havenbedrijf Moerdijk wordt bestuurd door twee personen in de statutaire directie: Marika Menschaar-den Hartog (CFO) en Paul Dirix (CEO).

Zij vormen samen met vier programmamanagers en de general counsel het Management Team van het havenbedrijf.

De vier programma's zijn: 

  • Commerciële Exploitatie
  • Infrastructuur en Beheer
  • Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid
  • Veiligheid en havenmeester
Rvc PBA 9512

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) geeft advies en houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van het havenbedrijf. De leden van de RvC worden benoemd voor een periode van 4 jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk zijn vertegenwoordigd. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit voorzitter dr. ir. Peter van Laarhoven (tot 1 januari 2025), drs. Vera Luijendijk (tot 1 februari 2027) en dr. ir. Joost van Dijk (tot 1 oktober 2027). 

Passie voor de haven, industrie en logistiek. Dat is wat ons iedere dag weer drijft. Duurzaam, veilig en innovatief. Met daadkracht en betrouwbaar. 'Connecting You'.