Skip to Content
Istock 616899444

Veilig vervoer van (petro)chemische producten

Port of Moerdijk is aangesloten op het buisleidingennetwerk voor vervoer van (petro)chemische producten en gassen. Dit netwerk verbindt de industriecomplexen van Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen met elkaar. 

Vervoer via buisleidingen is relatief betrouwbaar en veilig. Via het buisleidingennetwerk gaat het vervoer van grote hoeveelheden gassen en vloeistoffen snel. De buisleidingen versterken niet alleen de economische positie van haven- en industriegebieden, ze ontlasten ook het weg- en spoorvervoer. 

De Nederlandse overheid wil ruimte vrijhouden voor nieuwe buisleidingen, voor transport van gevaarlijke stoffen over lange afstanden en voor transport over de grens. Meer lezen over de plannen van rijksoverheid:

Meer weten over dit onderwerp?