Skip to Content

Onze visie op onze thema's

Klanten verbinden met de wereld. Passie voor scheepvaart, industrie, innovatie en duurzame ontwikkelingen. Samen verder bouwen aan de vierde zeehaven van Nederland. Dat is de rol van het havenbedrijf. We zijn een efficiënte, servicegerichte regie-organisatie die belangen, kennis en kunde bij elkaar brengt en faciliteert, verbindt, stuurt en beheerst.  In de onderstaande zes deelthema’s werken we onze visie verder uit.

Maatschappelijke functie 

Als havenbedrijf hebben we een belangrijke maatschappelijke functie. We streven ernaar altijd integer, open en transparant te handelen met balans tussen economie en samenleving. Hiermee willen we een goed huisvader en rentmeester voor haven- en industriegebied Moerdijk zijn. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever voor huidige en nieuwe generaties; we investeren continu in het lerend vermogen van onze organisatie, persoonlijk leiderschap en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. 

Haven- en industriegebied Moerdijk is hét knooppunt voor duurzame Europese toegevoegde waarde logistiek en circulaire chemie in de Vlaams-Nederlandse delta door als vertrouwd partner te verbinden met oog voor het maatschappelijk belang.