Skip to Content

De centrale ligging van Moerdijk in combinatie met hoogwaardige transportmogelijkheden (via spoor, weg, buisleidingen én uiteraard het water) maken Port of Moerdijk hét multimodale knooppunt in de Vlaams-Nederlandse Delta. Een logistieke hotspot van Europese allure. Dankzij de uitstekende havenfaciliteiten ben je snel op weg naar de vervolg- of eindbestemming.

Verbindingen Voorjaar2024 Uitsnede

Connecting Europe

Port of Moerdijk is een Europese zeehaven en logistiek hotspot van internationale allure. Check onze bestemmingen via shortsea, binnenvaart en spoor via Routescanner.

Thuis in verschillende cargo

Moerdijk is de grootste inland gelegen zeehaven voor halffabricaten, schroot en metalen. Het is thuis in verschillende cargo: droge bulk, natte bulk, containers en stukgoed. Ook breakbulk is een belangrijk segment binnen de haven van Moerdijk. Zeven stuwadoors zorgen voor de op- en overslag van cargo. Zij fungeren ook als depot voor de deepsea-rederijen.

Mogelijkheden in Moerdijk

In Moerdijk kies je de vervoersmodaliteit die het meest rendeert. Binnenwater, wegen, spoor en buisleidingen staan tot je beschikking. Binnenvaartroutes, wegen, spoor en buisleidingen zijn in Moerdijk direct aangesloten op de shortsea-lines. Goederen, grondstoffen en halffabricaten komen binnen via schip, trein, vrachtwagen of buisleiding, en gaan gebundeld of bewerkt in Moerdijk verder via binnenwater, zee, over land of per spoor. Port of Moerdijk als knooppunt voor Europa. Hoog op duurzaamheid, laag op congestie.

Netwerken

Havenbedrijf Moerdijk is connecting you. Graag werken we samen aan de haven van de toekomst. Met álle stakeholders. Dat doen we aan allerlei tafels. Van industrie- en spoortafel tot dorps-, stads- en omgevingtafels. En daarbuiten. Port of Moerdijk heeft een sterk lokaal, regionaal, nationaal en internationaal netwerk.

Verbinden

We zijn gesprekspartner bij tal van organisaties. Zoals de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ), waar Port of Moerdijk samenwerkt met de ander zeehavens van nationaal belang (Groningen Seaports, North Sea Port, Port of Amsterdam en Port of Rotterdam), de Nederlands Vereniging Binnenhavens, Railcargo, Brabant Ports, Logistics Community Brabant, MCA Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Rewin, Regio West-Brabant, en meer.  

Ook vormt Port of Moerdijk samen met de zeehavens van Zeeland een van de vijf ‘mainports’ van Nederland. Binnen het Mainportprogramma  Zeehaven Zeeland | West-Brabant wordt samengewerkt met  instanties en overheden samengewerkt aan projecten op het gebied van weerbaarheid en veiligheid. 

Bovendien staat Port of Moerdijk in contact met diverse scholen,  opleidingsinstituten, universiteiten. Ook organiseren we regelmatig ontvangsten voor mbo- en hbo-studenten uit Zeeland, Rotterdam en Breda. Werken we graag samen met het onderwijs voor scholing van personeel op het haventerrein en onderzoek naar vernieuwende technologieën.  

Moerdijk (14) (1)

Faciliteiten in de haven

De haven van Moerdijk beschikt over uitstekende faciliteiten voor overslag en opslag. 

 • Diverse kades met een totale lengte van 5 km. 
 • Diepgang van 8.5 meter 
 • 32 meter brede Ro-Ro ramp 
 • 48 meter brede Ro-Ro stoep 
 • Vloeistofdichte laad/loskuil met morsluifel 
 • Weegbrug 70 ton 
 • Mobiele laadbruggen (met of zonder ponton) 
 • Mobiele laadbak net morsluifel 
 • Stukgoedkranen tot 42 mt (gecombineerd tot 65 mt) 
 • Kranen tot 40 mt, 60 mt kraan, Gottwald HMK 300E 
 • Drijfkranen (12-25 mt), mobiele kranen (5-25 mt), containerkraan, brugkraan (15-25 mt) 

Interessant nieuws over dit thema