Skip to Content
12 07 Moerdijk (41)

Ruimte voor chemie

Het chemisch cluster van Port of Moerdijk dat zich concentreert op Industrial Park Moerdijk (IPM) is sterk en omvangrijk. Via het buisleidingennetwerk is het gebied direct aangesloten op de chemische clusters van Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen en het Ruhrgebied. Ook de verbindingen via water (zee- en binnenvaart) en spoor zijn uitstekend.

In Moerdijk is er voor chemie en petrochemie nog ruimte voor groei, mits de nieuwe bedrijvigheid circulair is.

Veel vestigingsvoordelen op IPM

IPM is volledig ingericht op chemische en chemie-gerelateerde bedrijven. De faciliteiten voor snelle overslag en transport zijn uitstekend. Een groot aantal maintenancebedrijven en logistiek dienstverleners richt zich specifiek op de chemische sector. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor tankopslag en tankcleaning, wat ruimte schept om te ondernemen.

Diverse bedrijven kunnen industriële gassen leveren en gespecialiseerde diensten verlenen.

Het IPM ligt direct aan het water en biedt een optimale infrastructuur voor transport via water (zeevaart en binnenvaart), over de weg, via het spoor en via het wijdvertakte buisleidingennetwerk.

Birdview Klundert

30ha voor circulaire chemie beschikbaar

We hebben ruim 130 hectare vrij beschikbaar voor chemische en chemiegerelateerde bedrijven en activiteiten op IPM. Er is ruimte voor groei en bovendien ook milieuruimte: bedrijven in de zwaarste milieucategorie mogen zich hier vestigen.

Wel hanteren we sterke circulaire selectiecriteria voor bedrijven die geïnteresseerd zijn zich te vestigen op IPM. Daarbij wordt bovendien nadrukkelijk gekeken naar clusterversterkende mogelijkheden. 

Moerdijk Beelden 2023 Lowres (145)

Uitwisseling van reststromen

Bedrijven op het IPM vinden elkaar gemakkelijk; synergie ontstaat hier voortdurend. Zo wisselen bedrijven basisgrondstoffen uit als ethyleenoxide, etheen en propeen, en ze kiezen voor het logistiek bundelen van chemische producten. Reststromen vinden hun weg naar nieuwe gebruikers. Waar stoom, CO2 of warm water afval is voor de een, is het grondstof voor de ander.

Bedrijven ontmoeten elkaar aan de Industrietafel die we met regelmaat organiseren. 

Ruimte voor circulaire chemie

Een greep uit de bedrijven op Industrial Park Moerdijk

Shell Chemicals Park was de eerste en ook Dr.W.Kolb en Lyondellbasell vinden in Moerdijk al decennialang een uitstekend ondernemersklimaat.