Skip to Content

Port of Moerdijk is de 4e zeehaven van nationaal belang en de 2e containerhaven van Nederland. Ruim 400 bedrijven zijn gevestigd op een beheersgebied dat zo'n 2.635 hectare (ofwel: ruim 3.690 voetbalvelden) groot is. Het geheel is met hekwerk af te sluiten.

Het haven- en industrieterrein beschikt over 5 modaliteiten (zeewater, binnenwater, weg, spoor, en buisleiding), die Moerdijk verbinden met Brabant, Nederland, achterland en Europa. Met 29 'port facilities' is Port of Moerdijk ook een Europese buitengrens.

Infrastructuur

Feiten en cijfers over onze infrastructuur

Financiële documenten

Als havenbedrijf zijn we transparant in wat we doen. Daarom publiceren we onze kwartaalrapportages, jaarverslagen en begrotingen. Het jaarverslag en de begroting worden geschreven aan de hand van onze doelstellingen en thema's en bieden dus ook tekstueel goed inzicht in onze plannen, ambities en resultaten.