Skip to Content
Onthulling AED

Vitaliteitsregeling voor de regio

Als goede buur leveren we graag een bijdrage aan de kwaliteit en vitaliteit van onze omgeving. Via de Vitaliteitsregeling wordt daarom ieder jaar een percentage van het resultaat van het havenbedrijf beschikbaar gesteld voor projecten uit de stads- en dorpskernen van de gemeente Moerdijk en uit het nabij gelegen Strijen, Strijensas en Lage Zwaluwe. Jaarlijks is er maximaal € 150.000,- beschikbaar om te verdelen over verschillende projecten.

Organisaties kunnen een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling aanvragen tot maximaal € 25.000 per project. De aanvragen moeten minimaal twee maanden voor de uitvoering van het project zijn ingediend en moeten voldoen aan bepaalde criteria. 

Carbon farmers

Bijdrage aan leefbare omgeving

Projecten leveren een bijdrage aan educatie, cultuur, natuur of sociale/maatschappelijke cohesie, hebben geen winstoogmerk en hebben een openbaar karakter.


De Vitaliteitsregeling is niet bedoeld voor (structurele) bijdragen aan reguliere exploitatie van organisaties of projecten. Het is in die zin niet bedoeld voor sponsoring. Mocht het project in aanmerking komen voor subsidie, dan niet ook voor een bijdrage vanuit de Vitaliteitsregeling. De Vitaliteitsregeling ondersteunt initiatieven tenzij die volledig afhankelijk zijn van de regeling. 

Download het digitaal invulbare aanvraagformulier in en mail het ingevulde formulier met eventuele aanvullende documentatie naar portoffice@portofmoerdijk.nl, of stuur het naar Havenbedrijf Moerdijk o.v.v. Vitaliteitsregeling, postbus 17, 4789AA Moerdijk.

Je ontvangt binnen twee maanden bericht of uw project in aanmerking komt.