Skip to Content

Ontwikkeling en groei zijn alleen mogelijk als dat in balans gebeurt met de omgeving. Dat besef wordt in Moerdijk breed gedeeld, juist ook door ondernemers. Samen ondernemen we acties om de ecologische voetafdruk te verkleinen en overlast te beperken. Het havenbedrijf werkt samen met ondernemers, overheden en anderen om duurzame doelstellingen te realiseren. Port of Moerdijk ontwikkelt zich zo tot duurzaamste haven van Europa. 

Duurzaamheid is voor Port of Moerdijk een manier van denken en doen, een drijvende motor achter ons handelen. Dat is zichtbaar bij de inrichting van het haventerrein. Met clusters, waarbij bedrijven met gelijksoortige activiteiten bij elkaar zitten, vergroten we de synergiekansen op het gebied van duurzaamheid. Door zorgvuldig met ruimte om te gaan en actief percelen te verwerken en die selectief uit te delen, voorkomen we overlast en onnodig vervoer over het terrein.  

Ook de milieugebruiksruimte wordt duurzaam en efficiënt benut. Zo voorkomen we geluidshinder en tegelijkertijd dragen we bij aan de continuïteit voor bedrijven.  

Zonnepark Port Of Moerdijk

Zonnepark Port of Moerdijk

In 2021 zetten we een grote stap in het verduurzamen van het haven- en industrieterrein door een eigen zonnepark aan te leggen aan de Westelijke Randweg.

Het zonnepark bestaat uit in totaal 18.570 panelen, waarmee we als havenbedrijf energieneutraal zijn voor het eigen energieverbruik.

Het zonnepark staat op een kabel- en leidingenstrook. Door dit dubbele ruimtegebruik, op de strook is anders niet te bouwen, wordt de grond efficiënt benut.

2505 Moerdijk (1)

Windpark Port of Moerdijk

De zeven molens van Windpark Industrieterrein Moerdijk staan in het haven- en industriegebied van Moerdijk. Ze zijn gebouwd in opdracht van gemeente Moerdijk. Hun elektriciteitsproductie komt ongeveer overeen met het jaarlijks energieverbruik van 27 duizend Nederlandse huishoudens. 

Het zijn dus zeven windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 25 MW. Hun bladen zijn 64,7 meter lang en wegen per stuk 15,7 ton. De tiphoogte is 180 meter en de diameter voor de fundatie van elke windmolen is 14,5 meter.  

Windpark Industrieterrein Moerdijk levert straks niet alleen groene stroom maar ook data. Op een van de windmolens komt een ontvanger voor slimme sensoren. Deze ontvanger haalt informatie op over de luchtkwaliteit en over de hoeveelheid CO2-uitstoot in een gebied.  

Deze informatie is eenvoudig in te zetten voor scheepvaart, spoor en industrie én door gemeenten, overheidsinstanties, bedrijven en particulieren.  

Het is voor het eerst dat een ontvanger voor slimme sensoren op een windmolen wordt geplaatst. Verspreid over heel Nederland worden zulke kastjes wel regelmatig op gebouwen bevestigd.  

Duurzaam doen

Havenbedrijf Moerdijk ambieert een koplopersrol als het om duurzaamheid gaat. De prestaties komen op een hoger niveau door de duurzaamheidsambities en -initiatieven van iedereen die kan bijdragen, te verknopen. Havenbedrijf Moerdijk wil vooroplopen in het gebruik van groene grondstoffen. Kringlopen sluiten met moderne chemische recycling en door slim om te gaan met reststromen. Daarnaast willen we een actieve rol spelen in projecten voor CO2-afvang en walstroom.

Milieucertificering

Havenbedrijf Moerdijk beschikt al sinds oktober 2005 over een EcoPorts PERS Certificate, de milieucertificering voor zeehavens.  

Het EcoPorts Port Environmental Review System (PERS) is een Europees initiatief voor de milieucertificering van zeehavens die aangesloten zijn bij de European Sea Ports Organisation (ESPO). De methodiek van PERS is één van de instrumenten waarmme de ESPO aantoont dat Havenbedrijf Moerdijk voldoet aan diverse voorschriften voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Het PERS -ertificaat is telkens geldig voor een periode van twee jaar. Daarna wordt de haven opnieuw beoordeeld op duurzaamheid en milieubescherming.