Skip to Content

2021… Het wordt het jaar van positief vooruitkijken en van terug naar het oude normaal. Van meer in contact, minder op afstand. Van nieuwe vestigingen en grote ontwikkelingen. Van daadkracht en vertrouwen. Van doorbouwen aan onze ambitie. Van Port of Moerdijk maken tot hét duurzame knooppunt in logistiek en procesindustrie. We kijken graag met u vooruit, naar een positieve toekomst. Maar niet voordat we stilstaan bij de resultaten van 2020.

2020 was een jaar van grote tegenstellingen. Werelden stonden stil en gingen ook keihard door. Een jaar waarin 'gewoon' niet meer gewoon was en waarin ook ons credo ‘Connecting you’ een andere betekenis kreeg.

De impact van corona bleef gelukkig zeer beperkt voor de haven van Moerdijk. We boekten zelfs een nieuw record in de overslag van containers met een groei van 17%. Het totale overslagvolume bleef gelijk aan dat van vorig jaar. Weliswaar daalde de overslag van de zeevaart met 7% maar dit werd met 5% groei in de binnenvaart goed gecompenseerd. De daling van de zeevaart was evenzeer toe te schrijven aan de perikelen rondom de Brexit als aan Covid-19. Er kwam na een hele lange tijd een einde aan de onzekerheid met een Brexit-akkoord, waarvan overigens de echte impact nog moet blijken. 

De werkgelegenheid leed nauwelijks aan het nog steeds om ons heen grijpende virus. Ook was er een bescheiden groei in het aantal treinen dat de haven aandeed. Er waren nieuwe spoor- en shortsea verbindingen en samen met partners werkten we aan onze modal shift doelen.

2020 was ook het jaar waarin weer grote stappen werden gezet in verdere verduurzaming. Met o.a. een toename van 60% meer duurzame elektriciteit, het opnieuw behalen van het PERS-certificaat en de start van de ontwikkeling Appelzak-Zuid. Er werd ontwikkeld en gebouwd, ondanks dat de stikstofcrisis niet werd opgelost en nog steeds veel tegenhoudt. De Open Havendag Moerdijk ging helaas niet door maar de bedrijvigheid op het terrein stond niet stil. In tegendeel.  

Directeur Ferdinand van den Oever blikt terug: “De haven bewees afgelopen jaar des te meer van groot belang te zijn. Voor Nederland en onze Europese verbindingen. Voor de logistiek, distributie en industrie. In september vierden we het doorgaan van Logistiek Park Moerdijk. We zijn klaar voor groei en ontwikkeling in een uitdagend jaar dat voor ons ligt. We kijken uit naar een positief 2021.”

Ook interessant