Skip to Content

Ter borging van de bestuurlijke continuïteit en ter vergroting van de slagkracht in de toenemende complexiteit van vraagstukken waarmee het havenbedrijf wordt geconfronteerd, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om Marika Menschaar per 1 juli 2022 te benoemen tot tweede statutair bestuurder van Havenbedrijf Moerdijk. Marika Menschaar (51) is sinds maart 2021 in dienst als financieel directeur en wordt naast huidig statutair directeur Ferdinand van den Oever (CEO) de tweede formele vertegenwoordiger van de onderneming. 

Peter van Laarhoven, voorzitter van de Raad van Commissarissen over de benoeming: “Marika Menschaar functioneert ruim een jaar tot grote tevredenheid als financieel directeur van het havenbedrijf en heeft het gewenste profiel als CFO en tweede bestuurder. We hebben als RvC veel vertrouwen dat zij naast de gedeelde verantwoordelijkheid naar buiten, uitstekend leiding zal geven aan de verdere interne bedrijfsvoering, met bijzondere aandacht voor de informatievoorziening en (cyber-) security”.

Marika Menschaar reageert verheugd op de aanstelling: “Ik ben zeer gemotiveerd om in mijn nieuwe verantwoordelijkheid een maximale bijdrage te leveren aan de bedrijfsstrategie voor het havenbedrijf. Vanaf mijn komst in 2021 heb ik mogen meewerken aan de Corporate Strategy 2021-2025. Daarin staan onze ambities en concrete doelstellingen voor de komende periode waarvoor ik met trots, vertrouwen en daadkracht ook als bestuurder graag aan de slag ga”.

Over Havenbedrijf Moerdijk

Het havenbedrijf is een compacte en slagvaardige organisatie met circa 30 medewerkers. Het verricht adviserende, dienstverlenende en uitvoerende werkzaamheden voor de ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Havenbedrijf Moerdijk is een overheidsbedrijf (N.V.) met de gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant als aandeelhouders; met daarnaast een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Per 1 juli 2022 wordt de organisatie bestuurd door twee personen in de statutaire directie.

Elke bestuurder wordt benoemd voor een maximale termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging voor eenzelfde periode. In uitzonderlijke gevallen kan nog voor een derde termijn worden gekozen.

Ook interessant