Skip to Content

DSV, Havenbedrijf Moerdijk, de gemeente Moerdijk en Vrolijk Groep sloegen op 18 maart 2024 op Logistiek Park Moerdijk symbolisch de eerste palen in de grond. 

Maandag 18 maart 2024 is een historische dag want na 32 jaar wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan Port of Moerdijk. Eerste planvorming rondom het gebied, toen onder de naam “Moerdijkse Hoek” vond al vanaf 1992 plaats, toen nog was er sprake van 1.200 hectare ontwikkeling. 

Na diverse grote studies was het eerste provinciaal inpassingsplan in 2015 een feit en werd dit 'bestemmingsplan' in 2016 definitief vastgesteld. Daarna volgde het wachten op de stikstofuitspraken van het Europees Hof van Justitie en volgde in 2019 de uitspraak van de Raad van State, waardoor het uiteindelijk pas in september 2020 echt duidelijk werd dat de fysieke ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk kon starten.

“De ontwikkeling van LPM geeft zo bezien een economische impuls voor Moerdijk zelf, omliggende gemeenten en de regio West-Brabant. Echter, ook omliggende regio’s profiteren van de aanleg van LPM. Gerechtvaardigd is daarmee oom ook te noemen dat ontwikkeling van LPM bijdraagt aan het behoud en de versterking van de logistieke positie van Nederland. Immers, de logistieke draaischijf Nederland, kan niet optimaal functioneren als er in het achterland geen sterke, marktconforme locaties zijn die de vraag kunnen opvangen.”  (Stec groep, sociaal-economische effecten LPM, april 2014).
vrolijkwarehousevoordsv

#VROLIJKWAREHOUSEVOORDSV

De overeenkomst met DSV stamt uit 2021. Het havenbedrijf is trots op de plannen van DSV waarin duurzaamheid en architectonische inpassing een belangrijke plek hebben gekregen. Het gebied heeft een hoge BREEAM kwalificatie en ook DSV gaat ervoor, om met het warehouse het BREEAM Excellent predikaat te bemachtigen. Het is het grootste warehouse van DSV; van maar liefst 240.000 m2 en een omtrek van bijna 4 km. Er komen 136 docks voor het laden en lossen en een dak waar plek is voor auto’s en zonnepanelen. Een indrukwekkende campus met innovatieve ambities honderden mensen  in de nabije toekomst kunnen werken.

De omgeving zal direct en indirect profiteren van dit unieke warehouse dat hier gaat verrijzen en ons als haven op een verantwoorde wijze met de wijde regio, Nederland en verder met Europa verbindt.

Paul Dirix, CEO