Skip to Content

De industrie in Rotterdam-Moerdijk is goed gepositioneerd om niet alleen de klimaatdoelen te realiseren maar ook bij te dragen aan verduurzaming buiten het havengebied en de Europese leveringszekerheid voor energie. Nieuwe energie-infrastructuur is hierbij cruciaal. Dit blijkt uit een update van de Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk.

De CES werd voor het eerst opgesteld in 2021 en is dit jaar bijgewerkt op basis van een nieuwe data-studie. De resultaten laten zien dat de doelstellingen voor 2030 binnen handbereik liggen, maar nog steeds haast geboden is met de aanleg van de benodigde energie-infrastructuur. Dit vraagt om regie van de overheid en samenwerking met het bedrijfsleven.

Jayand Baladien, commercieel manager Havenbedrijf Moerdijk: “Hoewel de opgave groot is, worden er al stappen gezet. Havenbedrijf Moerdijk voert op dit moment constructieve gesprekken met partijen als TenneT, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, om Port of Moerdijk zo snel en zo goed mogelijk toekomstbestendig te maken. De cijfers uit de nieuwste CES-rapportage maken eens temeer duidelijk dat samenwerking en een daadkrachtige aanpak van de infrastructuur noodzakelijk is om de energietransitie mogelijk te maken. Daar zijn goede kansen voor”.

Extra inzet op elektrificatie en nieuwe aanlanding van wind op zee

Om alle doelstellingen te halen voor het cluster Rotterdam-Moerdijk zijn acht sleutelprojecten geïdentificeerd. Voor Port of Moerdijk zijn daarvan drie projecten cruciaal.

 • Verzwaring van het elektriciteitsnetwerk en aanlanding van wind op zee
 • Warmteleidingen vanuit de industrie
 • De buisleidingeninfrastructuur in de Delta Corridor naar Chemelot en Duitsland

De nieuwe datastudie laat zien dat voor alleen voor verduurzaming van het totale cluster zelf in 2030 al 4x zoveel elektriciteit nodig is en twee keer zoveel waterstof. Ook is de inzet van ‘Carbon Capture & Storage’ (CCS) van belang om de klimaatdoelen op korte termijn te behalen. Voor de lange termijn zal de transitie naar circulaire grondstoffen en brandstoffen impact maken.
Aan de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk wordt door Havenbedrijf Moerdijk nu al hard gewerkt. Dit betekent dat vol wordt ingezet op het versnellen van de realisatie een nieuw 380 kV-station voor Moerdijk, waarmee voldaan kan worden aan een grote energievraag maar ook aanlanding van wind op zee gefaciliteerd zal kunnen worden.

Acht sleutelprojecten

De Cluster Energiestrategie Rotterdam-Moerdijk 2022 omvat in totaal acht sleutelprojecten die prioriteit vragen:

 1. Infrastructuur voor import en vervoer van waterstof
 2. De Delta Corridor buisleidingeninfrastructuur naar Chemelot en Duitsland
 3. Verzwaring van het elektriciteitsnetwerk en nieuwe aanlandingen van wind op zee
 4. Infrastructuur voor transport en onderzeese opslag van CO2
 5. Warmteleidingen vanuit de industrie
 6. Infrastructuur voor het project H-vision, voor productie van koolstofarme waterstof
 7. Walstroominstallaties voor zeeschepen
 8. Infrastructuur voor transport op waterstof tussen Nederland, België en Duitsland

De CES is opgesteld door een werkgroep van de Havenbedrijven Rotterdam en Moerdijk, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, Stedin en Deltalinqs, een vereniging van meer dan 700 bedrijven in het havengebied.

Ook interessant