Skip to Content

Op vrijdag 21 oktober 2022 opende Péter Balász namens de Europese Commissie ceremonieel het gerenoveerde spooremplacement bij Combined Cargo Terminals Moerdijk. Met een druk op de knop stelde de coördinator van de Northsea-Mediterranean Corridor symbolisch de multimodale terminal op veilige wijze open voor ontvangst van lange vrachttreinen in Port of Moerdijk.

Met de officiële handeling komt een einde aan het renovatieproject bij Combined Cargo Terminals (CCT) Moerdijk. Door een gezamenlijke inspanning en investering van meer dan 12 miljoen euro door CCT, Havenbedrijf Moerdijk en ProRail heeft Port of Moerdijk haar overslagcapaciteit en efficiency als Europees multimodaal knooppunt verder vergroot. Vanuit het infrastructuurfonds ‘Connecting Europe Facility (CEF) for Transport’ is daarvoor een subsidie van €2,5 mln. ontvangen.

Wat betekent de renovatie van de spoorterminal?

Om de toegang tot de terminal te verbeteren en de doorstroming en veiligheid op het haventerrein te verbeteren, zijn drie spoorwegkruisingen voorzien van een geautomatiseerd veiligheidssysteem. Er is een waarschuwingssysteem voor treinen geïnstalleerd bestaande uit een commandocontrole en auditieve en visuele signaleringscomponenten. Daarbij is ook een koppeling gemaakt met de VRI (verkeerslichten) op de Zuidelijke randweg en met de poort die toegang geeft tot de CCT Terminal.

Als er nu een trein naar de CCT terminal toegaat, zal de machinist met een druk op de knop de poort naar de terminal openen en vervolgens met een druk op de knop de overweg activeren. Het wegverkeer krijgt dan rood licht en de bomen gaan naar beneden. Vervolgens kan de goederentrein de overwegen (Middenweg en Zeehavenweg) veilig passeren en door de geopende poort direct het terrein van de terminal oprijden. Dankzij de koppeling met de poort kan de trein in één ruk doorrijden en houdt deze de overwegen niet onnodig bezet.

Port of Moerdijk wil verder groeien op spoor

Marika Menschaar-den Hartog, directie Havenbedrijf Moerdijk, legt uit: “De renovatie draagt bij aan een grotere spoorwegcapaciteit en ondersteunt de ‘modal shift’ die Port of Moerdijk voorstaat om in strijd tegen broeikasemissies meer transport via water en rail mogelijk te maken. Het spoor is voor ons een belangrijke aanvulling op onze shortsea-strategie. Het verbindt de Europese westkust en het achterland op een duurzame manier met elkaar. Minder over de weg en meer over water en spoor is beter voor het milieu.”

Ook interessant