Skip to Content

KWS en Havenbedrijf Moerdijk maken een vliegende start met optimalisatie verkeerstoegankelijkheid Port of Moerdijk

Hoewel de officiële ondertekening nog moet plaatsvinden is het bouwteam ‘Hoofdontsluitingen haven- en industrieterrein Moerdijk’ gestart. In de komende vijf tot acht jaar wordt gewerkt aan de optimalisatie van de toegankelijkheid van het haven- en industrieterrein van Moerdijk. Hierbij zal veel aandacht uitgaan naar aanpassingen voor de aansluitingen op de A17 en worden ook andere knelpunten aangepakt om de verkeersveiligheid en doorstroom te verbeteren. 

Naast het havenbedrijf als opdrachtgevern en KWS bestaat het bouwteam uit het eigen adviesbureau KWS @vice, VolkerWessels Infrastructuur- ondernemingen Vialis en Van Hattum & Blankevoort. Samen werken zij de komende tijd aan het uitwerken van het ontwerp waarmee bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid van het haven- en industrieterrein wordt geoptimaliseerd. Binnen de opdracht wordt onderscheid gemaakt tussen de deelgebieden De Entree (ofwel de aansluitingen op de A17) en het zuidwestelijk deel van Port of Moerdijk, waar het bouwteam in totaal negen kleinere knelpunten onder handen zal nemen. 

Vergroten verkeersveiligheid
Havenbedrijf Moerdijk heeft opdracht verleend om met het bouwteam voor de hoofdontsluitingen te starten omdat vanwege de toegenomen verkeersdrukte op de A16, de A17 en de aansluitingen van deze wegen. Hierdoor loopt het verkeer sneller vast en komt de verkeersveiligheid in het gedrang. Met het bouwteam wordt er daarom gezocht naar duurzame en gefaseerde verkeersoplossingen om de verkeersveiligheid te vergroten. Hierbij wordt met name gekeken naar de mogelijkheden om de ingaande en uitgaande hoofdaansluitingen naar het haven- en industrieterrein via De Entree te verdubbelen, waarbij o.a. voor uitgaand verkeer een extra kunstwerk over de A17 gerealiseerd zal moeten worden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die in de komende jaren in de realisatiefase moeten worden uitgevoerd zijn naast kleinere optimalisaties: de aanleg van verkeerregelinstallaties en het ombouwen van rotondes tot VRI-gestuurde kruisingen aan de zuidwestkant van het haven- en industrieterrein, de aanleg van twee extra rijstroken en één extra kunstwerk bij de hoofdontsluitingen. 

Ook vernieuwing van alle gemalen in de haven
Het project sluit aan op het meerjarig bouwteam waar KWS-onderneming M.J. Oomen Riool- en betontechniek samen met Havenbedrijf Moerdijk werkt aan de vernieuwing van alle gemalen van de haven.