Skip to Content

De Nederlandse zeehavens zijn een motor voor de nationale economie en vormen de toegangspoort tot Europa. Havens zorgen voor werkgelegenheid en spelen een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Maar dat gaat niet vanzelf. Om deze rollen nog beter te vervullen zijn heldere keuzes nodig. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen nodigt BOZ politieke partijen daarom uit om met elkaar in gesprek te gaan over de cruciale thema’s voor een toekomstbestendige Nederlandse havendelta.

Verslag van het debat terugkijken

Over Branche Organisatie Zeehavens

Branche Organisatie Zeehavens is opgericht door Port of Rotterdam, Port of Moerdijk, North Sea Port, Groningen Seaports en Port of Amsterdam. De organisatie voorziet de havens van een platform om de gezamenlijke belangen te behartigen.

Meer artikelen lezen