Skip to Content

In de afgelopen maanden is in Port of Moerdijk een onderzoek uitgevoerd naar de buitenste beveiligingsschil en bij kades die grenzen aan de openbare ruimte. Daarbij is gekeken naar maatregelen die kunnen worden getroffen om kwetsbare plekken weg te nemen om daarmee de beveiligingsschil nog robuuster te maken. Gedacht moet worden aan het plaatsen van extra hekwerken en poorten, het doortrekken van watergangen en het bijplaatsen van camera’s.

Gijs-Jan Schüssler, havenmeester en programmamanager Veiligheid bij Havenbedrijf Moerdijk: 

"Een sterke beveiligingsschil rondom het havengebied is een blijvende randvoorwaarde om criminaliteit te weren. In Moerdijk wordt hier continu in geïnvesteerd. Door de unieke samenwerking en cofinanciering van havenbedrijf, Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) en het ‘Mainportprogramma Zeehavens Zeeland | West-Brabant’ maken we de beveiligingsschil nog weerbaarder maken. Inklimmers, smokkelaars en dieven zullen hier nog beter door worden tegengehouden en hun aanwezigheid aan de randen van het gebied worden gedetecteerd."

Het haven- en industrieterrein Moerdijk is in vele opzichten uniek en niet in de laatste plaats als het gaat om veiligheid. Door de samenwerking van bedrijfsleven en overheid zijn in het verleden excellente veiligheidsvoorzieningen gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is de collectieve beveiliging van het gebied. De infrastructuur die hieronder ligt – hekwerken, poorten en camerasystemen – maken dat er een eerste barrière voor kwaadwillenden rondom het hele gebied ligt. Dit bevordert de daadwerkelijke veiligheid maar ook het gevoel van veiligheid in algemene zin.

Een voorbeeld van aanvullende maatregelen die volgden uit dit onderzoek zijn de hekwerken waarmee de kadefaciliteiten van CCT en Omya extra werden afgeschermd (zie foto).

Ook interessant