Skip to Content

Als een stap in de verdere digitalisering van Port of Moerdijk heeft SkyLab boven op de Nordex windturbine van Vattenfall aan de oostzijde van het haven- en industrieterrein een nieuwe gateway geplaatst. De slimme hardware op 114 meter hoogte knoopt netwerken van sensoren aan elkaar die onder andere worden gebruikt voor toezicht op beheer, veiligheid en leefomgeving. De uitbreiding draagt bij aan sterk verbeterde capaciteit en betrouwbaarheid van het dataverkeer.

“Voor het havenbedrijf is de extra dekking die aan de oostzijde wordt gecreëerd van belang in verband met het nieuwe Logistiek Park Moerdijk. Maar ook simpelweg om eventuele storingen op te vangen en meer data te kunnen gebruiken.” licht Yorick Stoutjesdijk, adviseur Assetmanagement bij het havenbedrijf toe.

In januari 2021 plaatste SkyLab aan de westzijde van het haven- en industrieterrein de allereerste gateway op een windmolen. Het gaat om een zogenaamd Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) dat geschikt is voor lange afstandscommunicatie met weinig vermogen. Hierdoor kunnen draadloze sensoren jaren zelfstandig opereren en over afstanden van kilometers hun data verzenden. Het ook voor derden beschikbare netwerk in Moerdijk maakt deel uit van de grootste Internet of Things (IoT)-netwerken in de wereld.

Versterking met 80 vierkante kilometer extra dekking

Havenbedrijf Moerdijk gebruikt het LoRaWAN-netwerk om toe te zien op de leefomgeving, zoals voor het meten van luchtkwaliteit en CO2-uitstoot. Maar ook voor de monitoring van het terrein via sensoren, die via het ‘Internet of Things’ met elkaar zijn verbonden. De data geven inzicht in het functioneren van eigendommen op het terrein en helpen het havenbedrijf en bedrijven bij beveiliging en bij beheer en onderhoud.

Denk aan de beveiliging van poorten en gebouwen, het uitlezen van slagbomen en het monitoren van beschadigingen, waterdetectie of rook/hitte-melders die zelfs bij een stroomuitval instant meldingen kunnen doorgeven. De extra dekking met de nieuwe gateway is ook een uitbreiding voor sensoren die onder lastige omstandigheden onder het maaiveld worden ingezet, zoals peilbuizen voor het continu meten van grondwater, het monitoren van het riool en doorvaarhoogtes.

Met de uitbreiding is er extra dekking bijgekomen met een radius van 5 kilometer, wat neerkomt op een oppervlakte van zo’n 80 vierkante kilometer.

Steeds meer Internet of Things-netwerken op hoogte

Toen Havenbedrijf Moerdijk in 2019 met ProRail en SkyLab aan de slag ging met LoRaWAN, ontstond het idee van installaties op windturbine en werd in 2021 de eerste gateway geplaatst. Inmiddels staan er ook gateways op windmolens in Zeeland en de Botlek en SkyLab momenteel bezig met het ambitieuze project om de IoT-netwerken door te trekken op de Noordzee. Op hoogte op zee kan een enkele gateway wel een gebied bestrijken van zo’n 700km2 en kan dus met minimale infrastructuur en lage kosten een telecommunicatienetwerk worden gerealiseerd, wat met andere technologie niet haalbaar is.

Meer informatie

Wij zijn experts in het produceren van volg- en terugvindsystemen op productniveau en hebben de juiste techniek en kennis voor beveiliging en observatie van goederen, objecten en personen. Daarnaast ontwikkelen wij maatwerk sensor oplossingen voor diverse problemen uit de markt hierbij maken wij gebruik van bestaande producten welke geschikt worden gemaakt voor een specifieke toepassingen of ontwikkelen een product volledig op maat als hiervoor reeds nog geen geschikte oplossing voor beschikbaar is.

Ook interessant