Skip to Content

Havenbedrijf Moerdijk maakt vandaag het tweede bedrijf bekend dat zich gaat vestigen op haar deel van het nieuwe Logistiek Park Moerdijk (LPM). Lidl tekent voor de ontwikkeling van een distributiecentrum van ruim 200.000 m2 op een perceel van 35 hectare. De supermarktketen heeft reeds meerdere logistieke centra op het haven- en industrieterrein en breidt de distributiecapaciteit uit om via het multimodale netwerk van Port of Moerdijk een groot deel van haar Europese filialen te bevoorraden.

De uitbreiding van Lidl past goed bij de strategie van het havenbedrijf. Marika Menschaar- den Hartog, licht namens de directie van Havenbedrijf Moerdijk toe: 

We zijn heel erg blij met deze vestiger op LPM. Lidl maakt veel gebruik van onze multimodale verbindingen. Het nieuwe distributiecentrum past in onze visie om meer in te zetten op shortsea, binnenvaart en spoor om het wegvervoer te ontlasten.

Namens Lidl is Pieter de Jonge, Head of Logistics Real Estate erg verheugd over de bereikte overeenstemming.

Het nieuwe ruim 200.000 m2 grote distributiecentrum stelt ons nog beter in staat om vanuit Moerdijk goederen in te voeren en via onze regionale distributiecentra een groot deel van onze filialen in Europa te bevoorraden.

De verworven gronden moeten nog bouwrijp gemaakt worden, de verwachting is dat in 2025 kan worden gestart met de bouw. 

Logistiek Park Moerdijk

Het logistiek park biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie. De aanleg van LPM betekent een forse uitbreiding van het haven- en industriegebied. Hierdoor krijgt Moerdijk als multimodaal knooppunt een stevige impuls. Het bedrijventerrein is zo’n 200 hectare groot waarvan 142 hectare kan worden uitgegeven voor bedrijfsvestiging. De locatie is multimodaal ontsloten via een interne baan (gereed in 2023) met de zeevaart, binnenvaart en het spoor.

Met de komst van Lidl is 71 hectare ingevuld waarmee voor Havenbedrijf Moerdijk alle gronden zijn uitgegeven. Op de andere 71 hectare ontwikkelt VGP het VGP Park Moerdijk dat beschikbaar is voor verhuur.

Over Port of Moerdijk

Port of Moerdijk is de vierde en meest landinwaartse zeehaven van Nederland. De open verbinding met zee en de maximale keuzevrijheid voor shortsea, binnenvaart, spoor, weg of buisleidingen brengen vele bestemmingen binnen handbereik. Dankzij de strategische ligging is Port of Moerdijk een logistieke hotspot bij uitstek en een belangrijk knooppunt voor duurzame procesindustrie. Het is de 2e economische motor van Noord-Brabant en een belangrijke bron van werkgelegenheid.

Ondertekening

Op de foto: Jan Bart Timmer - Directeur Bouw en Vastgoed - Lidl Nederland Marika Menschaar – CFO Port of Moerdijk

Lidl

Lidl behoort tot de Schwarz Group en is daarmee één van de meest toonaangevende ondernemingen in de levensmiddelenbranche in Europa. Lidl exploiteert momenteel meer dan 12.000 winkels en meer dan 200 distributie- en logistieke centra in 31 landen.

Ook interessant