Skip to Content

Uitgangspunt bij het realiseren van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is altijd geweest om deze een goede landschappelijke inpassing te geven en ook zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Port of Moerdijk heeft voor het gebied dat wordt ontwikkeld in de oksel van de A16/A17 nu het eerste BREEAM-kwaliteitscertificaat binnen (niveau ‘Good’) en daarmee een keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling van het nieuwe logistiek park.

“Als havenbedrijf zijn we van mening dat groei alleen verantwoord kan plaatsvinden als sprake is van verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein. Duurzaamheid versterkt niet alleen de concurrentiepositie, maar zorgt er ook voor dat de regio aantrekkelijker wordt om er te wonen, te recreëren en te werken” zegt Ferdinand van den Oever (CEO Port of Moerdijk). “Om deze reden hebben we om een voorbeeld te stellen ons kantoor opnieuw gecertificeerd en hebben we als eerste industriecomplex in Nederland het keurmerk ‘BREEAM Very Good In Use’ verkregen voor het hele huidige terrein. In deze lijn past het dat we ook het nieuwe logistieke park duurzaam ontwikkelen.”

Duurzaam bouwen van Logistiek Park Moerdijk

Het Logistiek Park Moerdijk dat nu in de oksel van de A16/A17 ontwikkeld wordt, moet een duurzaam en hoogwaardig karakter krijgen. In het programma van eisen staan daarom ambities met betrekking tot energiegebruik, de kwaliteit van het water, de waterbalans en het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Daarnaast is besloten geen gasaansluiting te realiseren waardoor er ook ‘gasloos’ gebouwd zal worden.

Van de nu bekende ontwikkelende partijen is bekend dat zij streven naar een BREEAM-certificering van hun gebouwen op het niveau van tenminste ‘Very Good’ tot ‘Excellent’.

Van ‘Good’ naar ‘Very Good’

In oktober 2021 werd door Havenbedrijf Moerdijk de aanvraag ingediend voor het behalen van het BREEAM Gebied Good keurmerk, zoals vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan. Het nu verkregen certificaat is daarmee de opmaat voor de volgende stap. Want het havenbedrijf legt de lat hoger en heeft het doel verder te werken aan het behalen van het niveau ‘Very Good’.

Meer informatie

BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL heeft vier keurmerken. Voor nieuwbouwprojecten is er BREEAM-NL Nieuwbouw. Bestaande gebouwen worden beoordeeld met In-Use, sloopprojecten met Sloop en Demontage en complete gebieden met BREEAM-NL Gebied. Het certificaat is internationaal erkend en wordt uitgegeven door de Dutch Green Building Council.

Ook interessant