Skip to Content

De weg die het Logistiek Park Moerdijk verbindt met de beide aansluitingen op de A17 wordt vanwege de slechte staat volledig vernieuwd. Met het oog op de toekomst worden daarbij ook direct de bestaande rotondes ("kruispunt 1 en 2") vervangen door kruisingen met verkeersregelinstallaties. Aanvullend gaat "kruispunt 0" bij de Blokdijk op de schop om een betere toekomstige ontsluiting van het dorp te bewerkstelligen.

Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk om de Binnenmoerdijksebaan en de Steenweg tot aan de Blokdijk tijdelijk af te sluiten.

Wegafsluiting van 5 t/m 22 juli 2024

Voor het verbeteren van de weg is het nodig om de Binnenmoerdijksebaan en de Steenweg tot aan de kruising Blokdijk tijdelijk af te sluiten.

  • Deze afsluiting gaat in op vrijdag 5 juli 21.00 uur en duurt tot en met maandag 22 juli 5.00 uur. De afsluiting geldt voor al het verkeer.

Samen met de dorpstafel Moerdijk en de gemeente Moerdijk hebben we verschillende scenario’s onderzocht: een volledig aaneengesloten afsluiting, een afsluiting in de weekenden en een hybride variant. Hierbij is gekeken naar technische uitvoerbaarheid, veiligheid en welzijn van de mensen die het werk uitvoeren, kosten en impact op de omgeving. Uiteindelijk heeft de gemeente voorkeur uitgesproken voor een volledig aaneengesloten afsluiting van twee weken en drie weekenden in de zomer. 

Omleidingsroutes

Tijdens de afsluiting wordt verkeer omgeleid. De omleidingen worden met borden aangegeven. De verwachte extra reistijd voor autoverkeer is (afhankelijk van de richting) gemiddeld drie minuten.

Fietsers moeten rekening houden met zo'n vijf minuten langer fietsen. Door een aaneengesloten afsluiting wordt de doorlooptijd van de werkzaamheden verkort. Via de link kunnen de diverse omleidingsroutes (van/naar Moerdijk, richting Kanters, Hotel Port of Moerdijk en Club Moonlight én de omleiding voor fietsers) worden bekeken en gedownload.

BouwApp

Voor extra inzicht in de voortgang van de werkzaamheden aan de wegen tussen de beide afsluitingen aan de A17 heeft onze aannemer FL Reyrink een zogenaamde BouwApp ontwikkeld. Deze BouwApp is direct online te bekijken, maar ook beschikbaar via de stores van Google Play en Apple, waar je binnen de app vervolgens op je de telefoon kan zoeken naar Logistiek Park Moerdijk om bij dit project uit te komen.

In de BouwApp wordt de planning en voortgang bijgehouden en kan men je ook terecht voor vragen.