Skip to Content

Na ons eerdere statement naar van de oorlog in Oekraïne zijn we als havens aangesloten bij diverse Nederlandse zeehavens aangesloten bij diverse landen. Zo kunnen we de vinger aan de pols en kunnen we op adequate manier reageren op (voor) genomen besluiten. Net als alle andere zeehavens volgt Port of Moerdijk het sanctiebeleid zoals dat door de Europese Unie is uitgegeven. Dat omvat nu dat vaartuigen onder de vlag Russische na 16 april in principe niet meer welkom zijn in de havens op het grondgebied van de EU.

Nieuwe sancties

De maatregelen van het op 8 april aangekondigde sanctiepakket 5 van de Europese Unie gaan in op paasdag 17 april om 0.00 uur. Dit pakket behelst onder een toegangsverbod voor andere vaartuigen geregistreerd onder Russische vlag in havens op het grondgebied van de Europese Unie.

In het sanctiepakket zijn uitzonderingsbepalingen opgenomen voor soorten lading. Schepen die onder Russische vlag varen maar onder de uitzonderingsbepalingen vallen, kunnen niet worden toegelaten tot de haven. De uitzonderingsbepalingen betreffende lading zoals en gas, geraffineerde olieproducten en een aantal ertsen, farmaceutische en medische producten, agrarische en voedselproducten, producten voor civiele nucleaire toepassingen en voor schepen op humanitaire gronden.

De gezagvoerder, de agent, de reder en de ladingeigenaar van een Russisch schip dienen zich ervan te vergewissen van op het schip uitzonderingsbepalingen van toepassing zijn, waaronder het schip toegelaten kan worden. De Havenmeester blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het toelatingsbeleid tot de haven. Buiten dit sanctiepakket is door de sanctiepakket 4 een lijst van natuurlijke personen en uitrustingen waartegen Europese maatregelen zijn ingesteld. Hiertoe behoort ook een aantal schepen. Voor deze schepen zijn speciale bepalingenbepalingen van toepassing.

Update sancties wegvervoer

Vanaf 16 april 2022 (00.00 uur) is het verbod op wegvervoer voor (Wit-)Russische transportondernemingen ingegaan. Doel van deze maatregel is het verder beperken van de mogelijkheden om vanuit de EU goederen en producten naar (Wit-)Rusland te vervoeren die van essentieel belang is voor de Russische handel en industrie. Voor wat betreft toezicht en handhaving is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de bevoegde autoriteit.

Haven van Moerdijk

In Moerdijk komen vaak schepen uit Rusland. Vooral onze gevolgen kunnen krijgen met oplopende van transport en materialen. Hier vind je meer informatie over alle informatie.

Wie zaken doet in Port of Moerdijk en specifieke vragen heeft, kan contact opnemen met het havenbedrijf per mail of telefonisch.

Ook interessant