Skip to Content

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft wereldwijd tot afschuw en protest geleid. De oorlog leidt ook tot onrust in tal van havens in Nederland en Europa. Het Havenbedrijf Moerdijk heeft geen directe banden met Rusland of Russische bedrijven. Een direct economisch effect op korte termijn wordt niet verwacht, omdat er geen handel plaatsvindt in fossiele brandstoffen (olie/gas/kolen) of graan, zoals wel in bijvoorbeeld de havens van Amsterdam en Rotterdam.

Port of Moerdijk is onderdeel van het Europese netwerk van havens en een van de vijf Nederlandse zeehavens van nationaal belang. Vanuit die positie kijkt het havenbedrijf naar de situatie. “We hebben op dit moment veelvuldig overleg op allerlei fronten. En hoewel de verontwaardiging ook bij ons zeer groot is, gaan we als individuele haven niet over sancties”, licht Ferdinand van de Oever (CEO Port of Moerdijk) toe. “Het is aan de Nederlandse overheid om te beslissen over eventuele sancties.”

Momenteel heeft de Nederlandse regering geen beleid uitgevaardigd om Russische schepen te weren. Een dergelijke sanctie wordt alleen zinvol geacht als die in de hele Europese Unie van kracht wordt. Ook de havenbedrijven willen ervoor waken eenzijdig acties te ondernemen die vanuit de emotie goed lijken maar als een boomerang terug kunnen komen, waardoor we uiteindelijk zelf harder getroffen worden dan het land waartegen de sanctie gericht is.

Inmiddels staat wel een groeiend aantal Russen en Russische entiteiten op sanctielijsten en gelden er verboden voor de uitvoer van diverse producten naar Rusland. Wij houden die lijsten en mogelijke sanctiemaatregelen en de gevolgen daarvan op de haven in de gaten.

Port of Moerdijk heeft over de ontwikkelingen wekelijks directie-overleg met de vier andere zeehavens van nationaal belang en voert daarnaast gezamenlijk overleg met het Ministerie van IenW. Ook is er een wekelijks overleg met veel andere maritieme partijen, voorgezeten door het ministerie. Hier gaat het niet alleen over eventuele sancties of andere maatregelen, maar ook over bijvoorbeeld humanitaire zaken voor zeevarenden.

Voor Havenbedrijf Moerdijk geldt dat er geen zaken met Rusland wordt gedaan. De laatste shortsea-lijn naar St. Petersburg is in 2014 beëindigd. Ook zijn er vooralsnog geen signalen over problemen met opvarenden uit de Oekraïne of Rusland, maar blijven we dit samen met het zeemanshuis goed in de gaten houden.

Hoe groot de invloed van de oorlog uiteindelijk is op haven- en industrieterrein Moerdijk is afhankelijk van eventuele maatregelen door de Nederlandse overheid en de duur van het conflict.

Ook interessant