Skip to Content

Een jaar na het slotevenement van de Pyrolyse Proeftuin Moerdijk krijgt het chemische recycling project opvolging met de start van het Waste2Chem Innovation Cluster in Bergen op Zoom. Het PyroCHEM project wil van daaruit de chemische industrie verduurzamen door de chemische recycling van plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen te optimaliseren en op te schalen. Port of Moerdijk biedt een locatie voor vestiging van pyrolyse-installaties op commerciële schaal en blijft daarmee betrokken.

Er is een urgente en groeiende vraag naar circulaire en biobased grondstoffen. Recycling speelt hierin een cruciale rol. Niet alleen worden waardevolle grondstoffen hergebruikt, recycling kan ook bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. In Europa wordt nu maar een derde deel van het plastic afval gerecycled; wereldwijd slechts 15%. De rest wordt verbrand, gestort of het komt in de natuur. Dit heeft een negatieve invloed op het milieu, draagt bij aan klimaatverandering en zorgt voor hoge ecologische en economische kosten.

“Port of Moerdijk wil graag ruimte bieden aan partijen die pyrolyse commercieel gaan toepassen. Het past in onze focus op duurzaamheid en circulariteit met oog voor het milieu”, aldus Jayand Baladien (Commercieel Manager Port of Moerdijk).

Ambitieus PyroChem project

Veel plastic afval kan nu niet gerecycled worden doordat het te vervuild is, zoals landbouwfolie, of uit meerdere lagen bestaat, zoals chips- en koffiezakken. Alleen al in Nederland gaat het jaarlijst over 629 kiloton plastic afval. Op dit moment wordt dat verbrand. Met pyrolysetechnologie kan je door middel van zuurstofloze verhitting, een veel hoogwaardigere afvalverwerking verkrijgen. Plastic wordt teruggebracht tot circulaire of biobased grondstoffen waar de chemische industrie nieuwe producten van kan maken. De techniek is nog altijd in ontwikkeling maar o.a. in de Pyrolyseproeftuin Moerdijk zijn al successen geboekt. De PyroCHEM projectpartners gaan de technologie nu opschalen en de waardeketen verder ontwikkelen met de enorme ambitie om vanaf 2030 een miljoen ton afvalplastic te verwerken.

Open Waste2Chem Innovation Cluster

Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom wordt een open innovatiecluster gecreëerd waar MKB’ers tegen gunstige voorwaarden gebruik kunnen maken van faciliteiten en het netwerk van de PyrcoCHEM projectpartners om hun pyrolysetechnologie te optimaliseren en samen te werken aan plannen voor marktintroductie. Waste4ME ontwerpt er een proeffabriek met een capaciteit van 35 kiloton om afvalstromen afkomstig van afvalverwerker Renewi te verwerken en Van der Kooy deelt zijn faciliteiten en kennis rond het recyclen van oliën en vetten. Ook de Brabants Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Avans Hogeschool zijn betrokken.

Het PyroCHEM project heeft een waarde van € 2,9 miljoen en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en provincie Noord-Brabant in het kader van REACT-EU.

Ook interessant