Skip to Content

Havenbedrijf Moerdijk heeft de beveiligingsdienstverlening voor het haven- en industrieterrein gegund aan EBN Veiligheidsdienst. De samenwerking komt voort uit de ambitie van het havenbedrijf om in 2030 het veiligste haven- en industrieterrein te zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta, met ‘excellente veiligheid’ als uniek pluspunt. De overeenkomst tussen Havenbedrijf Moerdijk en EBN Veiligheidsdienst heeft een looptijd van 8 jaar. EBN volgt hiermee Securitas op.

De samenwerking staat in het teken van het streven van Havenbedrijf Moerdijk en de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) om een veiligheidsniveau te realiseren dat niet alleen voldoet aan de wettelijke normen maar deze overtreft. Het omvat de beveiliging van het openbaar gebied van zowel de zeehaven als het industrieterrein van Moerdijk. De focus hierbij ligt op het continu verder professionaliseren van het lopende werk. De gunning aan EBN Veiligheidsdienst kan gezien worden als een strategische zet om deze doelen te bereiken. Hierbij is ook de integratie van de toekomstige uitbreiding met het Logistiek Park Moerdijk (LPM) een cruciaal aspect.

Mobiele surveillance, bemanning en gebruik geavanceerde technologieën 
EBN Veiligheidsdienst is geen onbekende in Port of Moerdijk. Het in 1919 opgerichte bedrijf is al sinds de eeuwwisseling actief in het haven- en industriegebied. Het eigen steunpunt op het terrein getuigt van een langdurige betrokkenheid bij de regio. De diepgewortelde lokale aanwezigheid onderstreept ook de kennis en ervaring die EBN Veiligheidsdienst inbrengt in de beveiligingsdienstverlening voor Havenbedrijf Moerdijk. 

De beveiligingsdiensten zoals mobiele surveillance en het 24/7 bemannen van het Havenbedrijf Moerdijk Communicatie Center (HMCC), zullen de veiligheid op het terrein waarborgen. Het gebruik van geavanceerde technologieën, zoals cameramonitoring, kentekenregistratie en drones, zorgt ervoor dat er realtime wordt toegezien op activiteiten op het terrein. 

Strategische alliantie
De gunning van de beveiligingsdienstverlening aan EBN Veiligheidsdienst markeert niet alleen een belangrijke stap in de realisatie van de ‘Veiligheidsvisie 2030’, maar versterkt ook de samenwerking tussen twee partijen die zich inzetten voor innovatie en de verdere ontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk. De strategische alliantie past bovendien bij het streven van EBN om toonaangevend te zijn in de beveiligingsbranche. Samen zullen de inspanningen bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitie om in 2030 het veiligste haven- en industrieterrein te zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta.

 

Havenbedrijf Moerdijk en team EBN Veiligheidsdienst staan samen voor security Port of Moerdijk
V.l.n.r. (staand) Dominique Heijnen, commercieel directeur EBN, Wesley van Dongen, operationeel manager EBN, Gijs-Jan Schüssler, manager veiligheid en havenmeester Havenbedrijf Moerdijk; (zittend) Frank van Jeveren, algemeen directeur EBN en Paul Dirix, directeur Havenbedrijf Moerdijk