Skip to Content

Op voordracht van de zittende commissarissen is de heer dr. ir. J.F.M. (Joost) van Dijk per 1 oktober voor een termijn van vier jaar door de aandeelhouders van Havenbedrijf Moerdijk benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Van Dijk heeft grote expertise op het gebied van de energietransitie en sterke affiniteit met de (chemische) industrie. Hij heeft bovendien kennis en ervaring met de mogelijkheden voor en de impact van de energietransitie op bedrijven in de haven.

Joost van Dijk volgt Jan van der Eijk op en vormt met Peter van Laarhoven en Vera Luijendijk het drietal dat toezicht zal houden op de directie en de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van het havenbedrijf. De Raad van Commissarissen heeft naast toezicht ook een adviserende rol en is werkgever van de directie. Van Dijk is buiten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd om zo per 1 oktober in functie te zijn en zich in te kunnen werken voor de eerstkomende RvC-vergadering.

Over de benoeming

Peter van Laarhoven, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Moerdijk: “We zijn heel blij met onze nieuwe commissaris. Joost heeft door zijn werk als programmadirecteur voor de ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland, met focus op de energietransitie van de industrie in North Sea Port en bestuursfuncties bij Translead en EON veel relevante ervaring. Daarnaast heeft hij toezichthoudende ervaring door zijn commissariaat bij Enexis. We hebben Joost inmiddels leren kennen als een onafhankelijke geest met veel kennis van de energietransitie. Het is goed om hem aan boord te hebben.

Over Joost van Dijk

Joost van Dijk (1961) studeerde cum laude af aan de Universiteit van Twente in Electrical Engineering en behaalde een MBA aan de Rotterdam School of Management, waarna hij vervolgens in de Verenigde Staten studies voltooide op het gebied van leiderschap en innovatie aan de universiteiten van Harvard en MIT. Zijn professionele carrière startte bij Shell Chemicals, waar hij diverse managementrollen vervulde. Van 2001 tot 2014 werkte hij bij EON; eerst als CEO van EON Benelux en daarna als COO bij EON Generation GmbH verantwoordelijk voor de elektriciteitscentrales in Europa. Na deze periode ging hij aan de slag bij Translead, waarvoor hij aan het roer stond bij diverse programma’s op het gebied van energie en klimaat, waaronder Smart Delta Resources, waar hij ervaring op deed met grote bedrijven en industrieën in de havens van North Sea Port.

Over Havenbedrijf Moerdijk

Het havenbedrijf is een slagvaardige organisatie met circa 35 medewerkers. Het verricht adviserende, dienstverlenende en uitvoerende werkzaamheden voor de ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het haven- en industrieterrein Moerdijk. De organisatie wordt bestuurd door twee personen in de statutaire directie: Paul Dirix (CEO) en Marika Menschaar-den Hartog (CFO). De Raad van Commissarissen geeft hen advies en houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen bestaat uit voorzitter dr. ir. Peter van Laarhoven (tot 1 januari 2025), drs. Vera Luijendijk (tot 1 februari 2027), dr. ir. Joost van Dijk (tot 1 oktober 2027) en dr. Jan van der Eijk (tot 1 januari 2024)