Skip to Content

Na zorgvuldige voorbereiding gaat Port of Moerdijk over op 'blauwe zone parkeren' voor het gehele haven- en industrieterrein. Het is de bedoeling dat dit eind 2023 is ingevoerd én wordt gehandhaafd.

Het doel van de blauwe zone is de veiligheid in de openbare ruimte te optimaliseren en 'wild parkeren' tegen te gaan. Te vaak wordt er op de rijbaan, of dicht bij inritten geparkeerd, wat tot gevaarlijke en ongewenste situaties leidt. In samenspraak met de politie, gemeente en bedrijven is nu een aanpak voorzien waarbij op aangewezen plekken geparkeerd kan worden in de openbare ruimte voor een maximale duur van 2 uur. Dit betekent dat veel 'oneigenlijke' parkeerplekken gaan verdwijnen.

Wat de invoering van de blauwe zone precies betekent, wordt uitgelegd door Björn Bijlsma van bureau 'Buiten-Ruimte' in de videopresentatie en op portofmoerdijk.nl/blauwezone

Mochten er naar aanleiding van de presentatie vragen zijn, dan nodigen we je van harte uit om met ons in gesprek te gaan. 

Ook interessant