Skip to Content

Turbulent jaar met wisselende cijfers en stevig resultaat. Met een lichte afname van de totale overslag, een lager aantal binnenvaartschepen en kleine daling in het aantal goederentreinen aan de ene kant en een plus op aantal zeeschepen en de shortsea overslag aan de andere kant kijkt Havenbedrijf Moerdijk positief terug op 2022. Gestegen inkomsten uit erfpacht, het zonnepark en havengelden zorgen voor een stevig resultaat van ongeveer 8,5 miljoen euro na belasting.

“Ondanks de gunstige voorlopige financiële cijfers kijken we genuanceerd naar de toekomst” zegt Marika Menschaar-den Hartog, CFO van Havenbedrijf Moerdijk. “We zien enorme kostenstijgingen voor infrastructurele werkzaamheden en een stijgende rente. Daarnaast hebben de bedrijven op ons haven- en industrieterrein te maken met onzekerheden rondom de grote thema’s waar we allemaal mee te maken kregen, zoals stikstof, de stijgende energieprijzen, verstoringen in het logistieke proces en vragen op het gebied van de grondstoffen- en energietransitie. We zijn positief over 2023, vertrouwen op de veerkracht van onze sector en zullen waar mogelijk onze daadkracht inzetten.”

Stabiele werkgelegenheid

Met zo’n 10.300 directe banen is Port of Moerdijk in 2022 goed voor werkgelegenheid van in totaal ruim 19.000 personen. Daarvan is 65,6% woonachtig in Noord-Brabant. Het aantal directe banen groeide licht (+103 t.o.v. 2021). Het bedrijfsleven is echter positief over de komende periode. Een groot deel verwacht in de komende zes maanden een toename van het werknemersbestand.

Duurzame ontwikkelingen

De meest zichtbare ontwikkelingen voor het haven- en industrieterrein vonden afgelopen jaar plaats op het aanstaande Logistiek Park Moerdijk, waar een start is gemaakt met het aanleggen van een interne baan voor vrachtverkeer, inclusief een viaduct over de A17. Het terrein kreeg in 2022 bovendien een duurzaamheidskeurmerk voor gebiedsontwikkeling.

In het kader van de aanleg van het LPM realiseerde het havenbedrijf in overleg met de omgeving een nieuw natuurgebied aan de rand van het dorp Moerdijk. ‘Appelzak-Zuid’ werd een park met meer dan de vereiste natuurcompensatie. Zo kwamen er wandelpaden, speelaanleidingen, een uitkijktoren, een kerkuilentil en een hondenuitlaatplaats. Natuur en duurzaam beheer van de omgeving staan hoog in het vaandel. De bioscoopfilm ‘Wild Port of Europe’ liet in 2022 zien dat industrie en natuur in de haven hand-in-hand kunnen gaan.

Tijdens de industrietafels die het havenbedrijf frequent organiseert, zien we dat bedrijven bezig zijn met verduurzaming en de gezamenlijke aanpak daarvan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de elektrificatie van de energievoorziening in het havengebied. Het is goed te zien dat TenneT in 2022 de bouw van een nieuw hoogspanningsstation in haar investeringsprogramma heeft opgenomen.

In 2022 noteerden we verder belangrijke impulsen voor de ‘modal shift’, het streven om minder over de weg en meer per water en spoor te vervoeren. Zoals de afronding van de verbeterde railontsluiting bij CCT Moerdijk, de voorbereidingen voor de uitbreiding van het emplacement op het haven- en industriegebied en het besluit van het Rijk om bij Lage Zwaluwe de opstelsporen te verlengen naar 740 meter, waardoor efficiëntere planning voor Moerdijk mogelijk wordt.

Tijdens de Open Havendag Moerdijk zagen we de trots van de vele vrijwilligers die namens hun bedrijf of organisatie meehielpen om de vele geïnteresseerden een kijkje achter de schermen van het haven- en industrieterrein te geven. Zo’n 3.500 mensen werden welkom geheten. Daaronder was ook de nieuwe CEO van het havenbedrijf Paul Dirix, die in november 2022 werd benoemd en onlangs op 16 januari aantrad.

Minder zichtbaar maar des te belangrijk zijn, tot slot, de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beheer, interne professionalisering en veiligheid. Zo werd in 2022 een nieuw havenmanagement-systeem ingevoerd, werd het datanetwerk verstevigd en werd een grote upgrade van het camera- en observatiesysteem afgerond.

Ook interessant