Skip to Content

Een scherpe en ambitieuze bedrijfsstrategie, nieuwe klanten, uitbreidingen, tal van ontwikkelingen en de officiële start van het Logistiek Park Moerdijk (LPM): Port of Moerdijk heeft in 2021 belangrijke stappen gezet in het versterken van haar positie in de Vlaams Nederlandse Delta. Het jaar 2021 kenmerkte zich voor het havenbedrijf als een jaar van duurzame ontwikkelingen en groei in werkgelegenheid en in cijfers voor zowel de binnen- als zeevaart.

Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk: “Door strategische keuzes te maken realiseren wij duurzame groei. Door bewuste keuzes te maken bouwt Havenbedrijf Moerdijk ook komende jaren door aan haar ambitie; Port of Moerdijk is hét knooppunt voor duurzame Europese toegevoegde waarde logistiek en circulaire chemie in de Vlaams Nederlandse Delta.

Verbinden

Met passie voor scheepvaart, industrie, innovatie en duurzame ontwikkeling verbindt Port of Moerdijk klanten met de wereld. De aangescherpte bedrijfsstrategie zorgt ervoor dat het havenbedrijf beschikt over een duidelijke koers. “We hebben scherp geformuleerd waar wij en onze partners voor staan. Meetbare doelen zijn aan de bedrijfsstrategie toegevoegd waardoor het havenbedrijf nóg beter invulling kan geven aan de rol als ketenregisseur” licht Van den Oever toe. “Om bedrijven op Port of Moerdijk met elkaar te verbinden zijn we in 2021 gestart met de industrietafels. Zowel op het gebied van industrie, shortsea als het spoor organiseren we (digitale) bijeenkomsten om gezamenlijke doelen en belangen te realiseren. Dat leidt niet alleen tot groei, maar zorgt er ook voor dat we de aanjager kunnen zijn voor duurzame transities.”

Groei

Ondanks de Brexit en de coronapandemie was 2021 een goed jaar met wederom groei in de haven voor zowel de binnenvaart als de zeevaart. De totale overslag steeg met 7% tot 17.779 miljoen ton. De zeevaart nam met 2.027 schepen 10% van die groei voor haar rekening en de binnenvaart met 12.215 schepen 5,8%. Van de diverse segmenten waren het wederom de containers die de meeste groei lieten zien met 8% tot 746.546 TEU. Voor het zevende jaar op rij liet de haven een groei zien van het spoorgoederenvervoer. Het aantal treinen groeide uit tot 3.040, wat een stijging is van 4%.

Nieuwe bedrijven zoals Air Liquide en Frigo vestigden zich het afgelopen jaar op Port of Moerdijk. MM Metal Recycling en Lidl zijn voorbeelden van bedrijven die kiezen voor een verdere verankering in ons haven- en industriegebied en breiden de bestaande activiteiten en locaties verder uit.

In 2021 heeft Port of Moerdijk verder een aantal nieuwe verbindingen gerealiseerd. Zo breidde vanuit het shortsea cluster A2B-online uit met een extra afvaart van Moerdijk naar het Verenigd Koninkrijk om in te kunnen spelen op de toegenomen marktvraag als gevolg van aantrekkende economie en verschoven volumes door de Brexit. Spoorvrachtoperator Lineas startte in 2021  met een nieuwe treinverbinding tussen Port of Moerdijk en Antwerpen waardoor de frequentie van vrachtvervoer via het spoor wederom verhoogd kon worden. Dit is niet alleen een positieve ontwikkeling voor de shortsea positie van Moerdijk, de extra spoorverbinding ontlast ook het wegverkeer en draagt zo bij aan het verduurzamen van de haven.

Ontwikkeling

Na een jarenlange aanloop krijgt het logistiek Park Moerdijk (LPM)  nu echt vorm. Het eerste bedrijf dat zich op LPM gaat vestigen is DSV. DSV is een bekende speler op het haven en industrieterrein Moerdijk en de nieuwe nummer 1 in de Top 100 Logistieke Dienstverleners in Nederland. Het bedrijf heeft getekend voor de ontwikkeling van meer dan 200.000 m2 opslag en distributie en neemt daarvoor de hele eerste fase van meer dan 34 hectare grond af.

Een unieke ontwikkeling voor Port of Moerdijk in 2021 was de totstandkoming van een specifieke stikstofbank voor het Logistiek Park Moerdijk. Door middel van deze doelenbank is het mogelijk om de stikstof depositie voor alle vestigers op het LPM te kunnen compenseren.

De werkzaamheden rondom de uitbreiding en renovatie van het spoor zijn afgerond. De renovatie maakt deel uit van een overall project om de internationale verbinding van het spoorvervoer te verbeteren tussen de haven van Moerdijk en de belangrijkste transportcorridors. Hoewel de officiële opening nog volgt, is de nieuwe spoorterminal al in gebruik genomen.  

Met behulp van de Europese subsidie zijn tevens meerdere overgangen beveiligd, is de terminal geschikt gemaakt voor 740 meter lange treinen, de nieuwe Europese maat en een derde terminalspoor aangelegd. Tijdens deze omvangrijke klus zijn meteen ook de kades opgeknapt en het terminal terrein verbeterd.

Om Port of Moerdijk ook digitaal klaar te make voor de toekomst, heeft het havenbedrijf in 2021 een bijzondere 20-jarige samenwerking afgesloten met KPN. Er is gestart met de bouw van nieuwe 5G zendmasten en ook het glasvezelnetwerk wordt verder uitgerold.

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen

Reduceren van energieverbruik, geen fossiele bronnen aanspreken en afvalstromen zo veel mogelijk circulair maken, zijn serieuze ambities van Port of Moerdijk. Om dit waar te maken is samenwerking van groot belang.  

In 2021 verwelkomde Moerdijk het eerste elektrische binnenvaartschip. Zero Emission Services (ZES) vaart voor bierbrouwer Heineken met de Alphenaar volledig emissieloos tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk. Om na de binnenvaart ook stappen te zetten in de elektrificatie van de zeevaart kreeg Port of Moerdijk subsidie van de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van I&W. Met een injectie van € 436.000 wordt er werk van gemaakt om walstroom ook aan de zeevaart aan te bieden.

In 2021 is ook het eigen zonnepark aan de Westelijke Randweg is in gebruik genomen. Dankzij een nieuwe methode is daarbij de constructie versterkt zodat ondanks zware storm of sneeuwval ook de grond onder de zonnepanelen die dienst doet als kabels en leidingenstrook nog efficiënt kan worden gebruikt.

Succesvolle projecten op het gebied van Veiligheid

De drie meest risicovolle spoorwegovergangen op het haven- en industrieterrein zijn beveiligd. Het Havenbedrijf Moerdijk heeft de ambitie om alle spoorwegovergangen de komende periode te beveiligen.

Drie jaar lang is er samen met partners in het project PASSAnT gewerkt aan innovatieve oplossingen voor verbeterde veiligheid in de haven. Het project werd in 2021 afgerond. 'Slimme’ dekzeilen, hekwerken en camerasystemen zijn enkele voorbeelden van innovaties die klaar zijn voor de markt om door te ontwikkelen. Verder is in samenwerking met SBIM en de Veiligheidsregio gestart met het inzetten van drones. De drones zijn een aanvulling op het huidige beveiligingsconcept. In de strijd tegen zware havencriminaliteit startte Port of Moerdijk samen met andere zeehavens een online bewustwordingscampagne over criminaliteit in de haven. Met de campagne wordt niet alleen de problematiek onder de aandacht gebracht, maar worden ook handvatten aangereikt. Zodat wie te maken krijgt met criminaliteit ook weet hoe te handelen.

Door en voor Brabant

De groei van Port of Moerdijk vertaalt zich ook naar de werkgelegenheidscijfers. De werkgelegenheid steeg van 18.705 arbeidsplaatsen in 2020 naar 19.218 in 2021, 62,3% van de directe werkgelegenheid (10.190) is woonachtig in Brabant.

Via nieuwsbrieven, (social) media, de gebiedstafels en onze eigen omgevingstafel voert Port of Moerdijk de dialoog met omwonenden. Een concrete uitwerking hiervan is de realisatie van het compensatie gebied Appelzak Zuid. Dit nieuwe natuurgebied wordt in 2022 opgeleverd en biedt omwonenden volgens hun eigen ontwerp ruimt om te recreëren.

Ferdinand van den Oever: “Ook in 2021 heeft Port of Moerdijk zich bewezen als het multimodale knooppunt van Brabant. We varen en vervoeren niet alleen door  maar ook voor Brabant. Door goed te kiezen en de juiste partijen aan elkaar te verbinden creëert Port of Moerdijk duurzame waarde voor de mensen in de regio, de omgeving en het bedrijfsleven. Dat is ook de ambitie voor 2022.”

Ook interessant