Skip to Content

Brabant Ports is een nieuw gezamenlijk havenbedrijf met collectieve havenbeheertaken voor Brabantse binnenhavens. Het gaat dan om de binnenhavens van Bergen op Zoom, Oosterhout, Tilburg, Waalwijk, Den Bosch, Meierijstad, Oss en Land van Cuijk. Binnen Brabant Ports gaan we, mét behoud van autonomie van de betrokken partijen, samenwerken aan een geïntegreerd binnenhavenbedrijf dat de groei van goederenvervoer over water ondersteunt.

De verwachting is dat deze samenwerking de economische groei en werkgelegenheid bevordert. Het betekent ook dat een snellere doorstroom van goederen mogelijk wordt waarmee het efficiëntere binnenwatervervoer het wegennet ontlast en de positie van Brabant als logistieke hotspot verder wordt versterkt.