Skip to Content

In het eerste kwartaal van 2023 heeft Havenbedrijf Moerdijk door het adviesbureau Reputatiegroep een stakeholdersonderzoek laten uitvoeren. Daarin wordt bevestigd dat Port of Moerdijk breed bekend staat als een logistiek knooppunt van formaat, maar dat in tegenstelling tot de economische waarde professionele relaties en omwonenden kritisch zijn op de maatschappelijke waarde van Port of Moerdijk. Het havenbedrijf zelf wordt in het onderzoek positief gewaardeerd.

De uitkomsten van het onderzoek zijn een welkome spiegel voor ons. 

Zegt CEO Paul Dirix. “Het geeft ons enerzijds vele aanknopingspunten om verder te gaan en anderzijds een bevestiging dat we over het algemeen op het juiste pad zitten. Belangrijkste conclusie is wel dat we het als havenbedrijf en Port of Moerdijk echt sámen moeten doen. Samen vooruit, samen versnellen om ambities waar te maken. We zullen onze rol als daadkrachtige verbinder blijven oppakken.”

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek

  • Port of Moerdijk staat breed in het stakeholderveld bekend als een logistiek knooppunt van formaat.
  • Professionele relaties spreken van een belangrijk en indrukwekkend haven- en industrieterrein met een goede ligging ten opzichte van water, spoor en weg. Omwonenden denken aan een gebied met veel bedrijvigheid en zien eveneens de economische waarde.
  • Tegelijkertijd staat Port of Moerdijk voor een grote uitdaging. Port of Moerdijk is een begrensd haven- en industrieterrein dicht bij de bewoonde omgeving en met beperkte milieuruimte. Hoe kan Port of Moerdijk zich blijven ontwikkelen en behalve haar economische waarde ook een maatschappelijke bijdrage aan leefbaarheid en vitaliteit geven?
  • De positionering van Port of Moerdijk - hét knooppunt voor duurzame logistiek en circulaire chemie - wordt nog niet breed herkend.
  • Havenbedrijf Moerdijk wordt door professionele relaties én omwonenden positief gewaardeerd. Professionele relaties spreken van een kleine, betrokken partij met deskundige, daadkrachtige mensen waarmee het prettig samenwerken is. Bovendien is het havenbedrijf een prima beheerder en exploitant van het haven- en industrieterrein, aldus zowel omwonenden als relaties.
  • Hoewel Havenbedrijf Moerdijk voor een aantal stakeholders al een vertrouwd partner is, liggen er kansen om die verbindende rol nog steviger in te vullen. Met name de verbinding met en tussen de bedrijven kan nog sterker, menen professionele relaties. Bijvoorbeeld door hen mee te nemen en ondersteunen op het vlak van verduurzaming en energietransitie. Wel vinden professionele relaties dat Havenbedrijf Moerdijk er goed in slaagt om de bedrijven te verbinden met overheden.

“De kern van de bevindingen is dat Havenbedrijf Moerdijk door professionele relaties én omwonenden wordt gezien als een bekwame en professionele partij met daadkrachtige medewerkers. Port of Moerdijk wordt breed herkend en erkend als logistiek knooppunt van formaat, maar” - aldus het rapport van de Reputatiegroep - “er ligt een uitdaging voor Havenbedrijf Moerdijk om, samen met alle belanghebbenden, vorm te geven aan de transitie naar een toekomstbestendig haven- en industriegebied.”

Havenbedrijf Moerdijk zal voortaan elke twee jaar een reputatieonderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek bestaat uit diepte-interviews met professionele relaties en een enquête onder omwonenden. De respons vanuit de omwonenden was deze eerste keer nog laag (n=134); uitkomsten worden daarom als indicatief beschouwd.

Ook interessant