Skip to Content

Uitgaande van de medewerking van alle stakeholders, verwachten we in 2024 te starten met de eerste verdubbeling van de aansluitingen van de A17/A59 met het haven- en industrieterrein, de Entree.

Allereerst is bij afslag 26 -Moerdijk Havens- de afrit voor het inkomend verkeer aan de beurt. Met de uitvoering daarvan wordt in 2024 begonnen. Ook wordt in 2024 de rijbaanverdubbeling van deze aansluiting voor het uitgaande verkeer verder voorbereid.

Een en ander gaat in afstemming met Rijkswaterstaatwerken. Bovendien werken we aan de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de verbreding van het viaduct over de Uilendijk (parallel aan de A17). 

Met deze capaciteitsuitbreiding wordt de verkeersafwikkeling op het haven- en industrieterrein aanmerkelijk verbeterd.