Skip to Content

Het Logistiek Park Moerdijk is ontsloten via de weg, het spoor en het water, en heeft hierdoor een ideale ligging. Dankzij directe aansluitingen voor auto- en vrachtverkeer voor zowel de A16 als de A17 en de Interne Baan, minimaliseren we sluipverkeer en verkeersoverlast in de omgeving. Uiteraard schenken we ook veel aandacht aan verkeersveiligheid. De aanleg van het LPM biedt een aantal kansen om het fietsnetwerk in het gebied te versterken. Zo komt er een fietsbrug over de A16, die aantakt op de historische en bomenrijke Lapdijk. Ook ontstaat er zo een aantrekkelijke fietsroute door het buitengebied naar Zevenbergen.

Verkeersstructuur 1920X1920

Verkeersstructuur LPM

Het LPM krijgt een nieuwe gebiedsontsluitingsweg. Deze doorgaande weg die uiteindelijk aansluit op A16 en A17 wordt de Nieuwe Moerdijkseweg en komt in de plaats van de huidige Moerdijkseweg. Andere straatnamen in deze structuur worden: Cargoweg, Containerweg, Palletweg, Exportweg, Handelsweg en de Interne Baan.

Omleidingsroute Via Lage Zwaluwe

Afsluiting Moerdijkseweg

Al het verkeer wordt omgeleid langs station Lage Zwaluwe (zie kaartje). De omleidingsroute wordt aangegeven op borden langs de weg. De extra reistijd voor fietsers is ongeveer 5 minuten. Voor auto’s is de extra reistijd ongeveer 2 minuten. De omleiding blijft in stand tot er een veilige route beschikbaar is door het LPM, via de nieuwe gebiedsontsluitingsweg. Vanaf december 2023 is de Moerdijkseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gehele gebied van het Logistiek Park Moerdijk wordt hiermee in feite bouwterrein. De afsluiting is nodig voor de verkeersveiligheid. Voor fietsers, wandelaars, auto’s en ander verkeer is het onvoldoende veilig om zich door bouwverkeer heen te bewegen. Daarom is er een omleidingsroute ingesteld.

Gebiedsontsluitingsweg

De gebiedsontsluitingsweg krijgt al steeds meer vorm. Deze weg, die de naam 'Nieuwe Moerdijkseweg' krijgt, verbindt het LPM met de A17 aan de ene kant en de A16 aan de andere kant. Deze weg vormt straks de nieuwe doorgaande weg over het terrein. Onlangs is de weg al voorzien van de eerste asfaltlagen (zie foto). Voor de aansluiting op de A17 vinden er momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats rondom de rotonde ter hoogte van restaurant Kanters en langs de Binnenmoerdijksebaan, die op deze rotonde aansluit. Voor de veiligheid en goede doorstroming worden de rotondes in de komende twee jaar omgevormd tot kruispunten met slimme verkeerslichten.

Aanleg Interne Baan afgerond

In 2023 is er hard gewerkt aan de Interne Baan: de directe verbinding tussen het bestaande haven- en industrieterrein en het nieuwe LPM voor vrachtverkeer en hulpdiensten. Inmiddels is de aanleg afgerond.

Vragen over de verkeersontsluiting?