Skip to Content

De politie heeft sinds 1 juli een nieuw team voor de zeehavens van Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk. De regio heeft daarmee nu, net als Rotterdam, een eigen zeehavenpolitie. De ‘haventafel’ waaraan naast de gemeenten en politie ook de havenbedrijven van Port of Moerdijk en North Sea Port als ook de Douane en de Koninklijke Marachaussee plaatsnemen, gaf dinsdag 4 juli hiervoor het officiële startschot.

Gijs-Jan Schüssler, havenmeester en programmamanager Veiligheid bij Havenbedrijf Moerdijk, is enthousiast over de samenwerking. In gezamenlijkheid zal constant gekeken worden naar de prioriteiten in het kader van ondermijningsfenomenen. Met dit zeehaventeam, bestaand uit blauw op straat, intell en rechercheurs profiteert ook Port of Moerdijk van deze nieuwe stap.

Drugsvangsten lijken wat aan Moerdijk voorbij te gaan. De burgemeester van Moerdijk, Aart-Jan Moerkerke, knikt. “In Zeeland is het meer die import van cocaïne. Wij zitten vooral met mensensmokkel en milieumisdrijven in Moerdijk. Aan Omroep Brabant liet de havenmeester weten vorig jaar met 102 inklimmers te maken te hebben gehad in Moerdijk. Inklimmers zijn illegalen die via schepen en zeecontainers naar Engeland proberen te gaan.

Zeehavenpolitie gestart in Zeeland en Moerdijk

De politie heeft sinds 1 juli een nieuw team voor de zeehavens van Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk. Net als Rotterdam heeft deze regio nu een eigen zeehavenpolitie. De ‘haventafel’ gaf dinsdag 4 juli hiervoor het officiële startschot.

De zeehavenpolitie bestaat uit ‘blauwe’ medewerkers die in de havens surveilleren, recherchemedewerkers die opsporingsonderzoeken doen, en informatiemedewerkers die analyses maken. Het team gaat bijvoorbeeld onderzoeken doen naar ‘uithalers’ die cocaïne uit containers in de havens halen en ‘inklimmers’ die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk proberen te reizen. Het team werkt nauw samen met de zeehavenpolitie van Rotterdam.

Structurele gelden

Volgens districtschef Joost Manusama bestaat de Zeehavenpolitie voorlopig uit zo’n 25 politie professionals: “Binnen dit team is een groep rechercheurs actief, hiernaast een aantal geüniformeerde politiemensen evenals een aantal Intell-mensen en daarbovenop nog de leiding. Dit alles is mogelijk omdat er extra structurele gelden ter beschikking zijn gekomen. We hopen dat het team in de toekomst nog verder kan uitbreiden, zeker ook omdat we zien dat er nog genoeg werk te doen is.  Voorlopig zal de Zeehavenpolitie midden in het Zeeuwse havengebied worden gehuisvest. Maar uiteraard zijn wij ook aanwezig in de zeehaven van Moerdijk.”

Veiliger en weerbaarder

Deze uitbreiding van de politie is onderdeel van het zogenaamde ‘mainportprogramma’ van de haventafel. Dat programma heeft als doel de havens veiliger en weerbaarder te maken. De partijen uit de haventafel, namelijk de burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst en de havenbedrijven van Port of Moerdijk en North Sea Port (waar Borsele, Vlissingen en Terneuzen, samen met Gent, deel vanuit maken) werken hier samen aan. Het ministerie van Justitie & Veiligheid financiert het programma.

Extra ogen en oren

Gerben Dijksterhuis, voorzitter van de samenwerkende partijen in en rondom de zeehavens is blij om weer een extra stap te zetten in de strijd om de zeehavens minder aantrekkelijker te maken voor die criminelen: “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik graag meer capaciteit zou zien voor onze opsporings-en handhavingsdiensten. Met meer mensen kan je immers een groter verschil maken. Juist onze regio verdient meer capaciteit. Het is zo’n uitgestrekt gebied, met zoveel verschillende bedrijven. Dan zijn alle extra ogen en oren van harte welkom. En dat straalt ook uit naar mensen die in de haven werken of mensen met minder frisse bedoelingen. Wij zijn er, wij zien het, wij horen het, wij ondernemen actie waar nodig.”

Corrupte havenarbeiders

Al in oktober 2020 concludeerde TNO dat in de Zeehavens in Zeeland en West-Brabant de criminelen teveel invloed hebben gekregen. Corrupte havenarbeiders bleken nauw betrokken bij smokkelpraktijken. Er was onvoldoende toezicht en te weinig kennis en capaciteit om de drugscriminaliteit te bestrijden. De vorming van de zeehavenpolitie was al geruime tijd onderwerp van gesprek. In februari kondigde districtchef Joost Manusama de komst van het team al aan.

Foto bij de Zeehavenpolitie

(vlnr): Burgemeester Gerben Dijksterhuis (gemeente Borsele); brigadecommandant Sicco Zoer (Koninklijke Marechaussee); teamchef Eric Nagelkerke (politie); havenmeester en programmamanager Veiligheid Gijs-Jan Schüssler (Port of Moerdijk); burgemeester Aart-Jan Moerkerke (gemeente Moerdijk; burgemeester Erik van Merrienboer (gemeente Terneuzen); burgemeester Bas van den Tillaar (gemeente Vlissingen), districtschef Joost Manusama (politie), gebiedsofficier Gerda Oosterveld (OM), teamleider Olaf Nooteboom (Douane); operationeel directeur Peter van Parys (North Sea Port), plaatsvervangend districtschef Okke van Gelderen (politie) en operationeel specialist Jan Hoekman (politie).

Ook interessant