Skip to Content

Op voordracht van de zittende commissarissen is Vera Luijendijk per 1 februari voor een termijn van vier jaar door de aandeelhouders van Havenbedrijf Moerdijk, t.w. de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Luijendijk brengt het havenbedrijf met name expertise op financieel-economisch vlak, ervaring op relevante gebieden zoals duurzaamheid en energietransitie en een sterk netwerk in het openbaar bestuur.

Vera Luijendijk volgt Marjolein Janssen op en vormt met Peter van Laarhoven en Jan van der Eijk het drietal dat toezicht houdt op de directie en de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van het havenbedrijf, als ook de naleving van wet- en regelgeving. De Raad van Commissarissen heeft naast toezicht ook een adviserende rol en is werkgever van de directie. Luijendijk is buiten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd om zo op 10 februari aanstaande in functie te zijn bij de eerstkomende RvC-vergadering.

Over de benoeming

Peter van Laarhoven, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Moerdijk: “We zijn heel blij met onze nieuwe commissaris. Vera heeft een brede financiële achtergrond (o.a. treasurer van de gemeente Amsterdam) en heeft daarnaast ook veel relevante andere ervaring. Ze werkte mee aan de verzelfstandiging van het havenbedrijf in Amsterdam, is directeur geweest in de gebiedsontwikkeling en van het gemeentelijk vastgoedbedrijf aldaar en heeft een nadrukkelijke passie voor duurzaamheid en maatschappelijk rendement. Bovendien is het een prettige, innemende persoonlijkheid.”

Over Vera Luijendijk

Vera Luijendijk (1974) studeerde bedrijfseconomie aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en behaalde haar doctoraal bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Corporate Finance & Management Accounting. Ze was onder andere treasurer, financieel en algemeen directeur bij de gemeente Amsterdam en bestuurder bij twee woningbouwcorporaties. Met ruim 20 jaar ervaring op het vlak van bestuur en financieel beheer heeft ze in diverse functies en nevenfuncties speciale interesse getoond in projecten op het gebied van duurzaamheid, milieu, energie en klimaat.

Over Havenbedrijf Moerdijk

Het havenbedrijf is een compacte en slagvaardige organisatie met circa 35 medewerkers. Het verricht adviserende, dienstverlenende en uitvoerende werkzaamheden voor de ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Havenbedrijf Moerdijk is een overheidsbedrijf (N.V.) met de gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant als aandeelhouders; met daarnaast een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Per 1 juli 2022 wordt de organisatie bestuurd door twee personen in de statutaire directie: Paul Dirix (CEO) en Marika Menschaar-den Hartog (CFO).

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in het havenbedrijf en de met haar verbonden onderneming en geeft advies aan de directie. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen. t.w. voorzitter dr. Ir. P.J.M. van Laarhoven (tot 1 januari 2025), dr. J.M. van der Eijk (tot 1 januari 2024) en drs. V.O. Luijendijk (tot 1 februari 2027, waarna desgewenst herverkiesbaar).

Ook interessant