Skip to Content

Vanaf maandag 18 december 2023 wordt de Moerdijkseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gehele gebied van het Logistiek Park Moerdijk wordt hiermee in feite bouwterrein. De afsluiting is nodig voor de verkeersveiligheid. Voor fietsers, wandelaars, auto’s en ander verkeer is het onvoldoende veilig om zich door bouwverkeer heen te bewegen.  

Volledige afsluiting bouwterrein 

Door de Moerdijkseweg voortaan te betrekken bij het bouwterrein van het LPM kan het terrein volledig worden afgesloten. Dit maakt het makkelijker om ongewenste bezoekers, zoals motorcrossers, van het bouwterrein te houden en zo overlast voor omwonenden te voorkomen. 

Omleiding via station Lage Zwaluwe 

Al het verkeer, waaronder voetgangers en fietsers, wordt omgeleid via station Lage Zwaluwe (zie kaartje). De omleidingsroute staat aangegeven op borden langs de weg. De extra reistijd voor fietsers is ongeveer 5 minuten. Voor auto’s is de extra reistijd ongeveer 2 minuten. De omleiding blijft in stand tot er een veilige route over het LPM gereed is, via de nieuwe gebiedsontsluitingsweg: de Nieuwe Moerdijkseweg.