Skip to Content

Vanuit de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code is het verplicht voor zowel havens als individuele havenfaciliteiten om eenmaal per jaar een grootschalige oefening te organiseren. Voor het haven- en industrieterrein Moerdijk en industriegebied Dintelmond vond deze plaats op woensdag 13 december. Daarbij hebben we verschillende onderdelen uit ons havenveiligheidsplan geoefend en hebben ook de individuele havenfaciliteiten meegedaan o.b.v. hun eigen security plannen.

De oefening startte met een bericht vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er informatie voorhanden was, die wijst op een verhoogde terreurdreiging. Concreter zouden er aanwijzingen zijn dat - binnen het havengebied van Moerdijk - bij enkele onbekende scheepsvaartlijnen personen zouden zijn binnengedrongen met het doel schade of verstoringen aan te brengen aan de kritieke infrastructuur. Van daadwerkelijke verstoring was op dat moment geen sprake, maar de kans daarop zou zeer aannemelijk zijn.

Ongeveer één uur later doken drie personen op één van de havenfaciliteiten op, die zich vervolgens per bootje verplaatsten naar een andere havenfaciliteit. Alle havenfaciliteiten in het havengebied werd daarbij gevraagd om mee op te schalen naar Security Level 2 en de bijbehorende maatregelen te nemen. Uiteindelijk zijn de personen door de beveiligingsorganisatie van de havenfaciliteit in samenwerking met politie en Koninklijke Marechaussee aangehouden. De verhoogde terreurdreiging verdween en de havenfaciliteiten konden weer afschalen naar Security Level 1 (standaard).

Op allerlei niveaus werd de oefening uitgevoerd en is naar tevredenheid verlopen. Een en ander zal nu geëvalueerd worden, waarna de informatie teruggekoppeld zal worden aan de individuele havenfaciliteiten.

Toevalligerwijs verscheen één dag voor de jaarlijkse oefening (12-12-2023) het ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland’, waarin de NCTV besloten heeft om het dreigingsniveau in Nederland te verhogen van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dit maakte de oefening des te relevanter. Volgens de NCTV is de kans dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt reëel. Door het gewelddadige conflict in Israël en de Palestijnse gebieden, koranschendingen in verschillende Europese landen en de oproepen tot aanslagen van terroristische organisaties is de dreiging vanuit het jihadisme toegenomen. Andere bronnen van dreiging zijn rechts-terrorisme, online radicalisering en anti-institutioneel extremisme.