Skip to Content

Port of Moerdijk is uitstekend bereikbaar voor zeeschepen met een diepgang van 8.5 meter plus of minus de verhoging/verlaging boven NAP in zoet water.

  • De maximale hoogte van zeeschepen die naar Moerdijk varen, bedraagt 45.00 meter bij een waterpeil van NAP.
  • De maximale lengte van zeeschepen bedraagt 201 meter (LOA) en een maximale breedte van 32.5 meter (BEAM).

Havendieptes

Alle insteekhavens binnen het haven- en industrieterrein Moerdijk hebben een bodemligging van NAP -9,0m, gemeten 43 meter vanaf de bovenzijde van de kademuur dan wel de bovenzijde van het talud.

Afbeelding situatie 1

Het actuele waterniveau is NAP. De maximale diepgang is 85 dm.

Afbeelding situatie 2

Het actuele waterniveau is NAP + stijging (opgang) X.  De maximale diepgang is nu 85 dm + X, met een maximum van 89 dm in zoet water. De UKC (Under Keel Clearance) in de haven van Moerdijk is minimaal 5% van de actuele diepgang, in dit voorbeeld 4,5 dm. Let op, de stijging/opgang X kan negatief zijn.  

Under Keel Clearance

De Under Keel Clearance (UKC) in de haven van Moerdijk is minimaal 5% van de actuele diepgang en van toepassing in alle vaarwegen en havens. De stijging/opgang X kan negatief zijn. De actuele waterdiepte bij de aanlegplaatsen kan variëren ten opzichte van de aangegeven diepten in de havens.

Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaren van de voorzieningen. Naast de restricties die Havenbedrijf Moerdijk oplegt, zijn er andere beperkingen in de vaarwegen Oude Maas en Dordtse Kil. Deze restricties vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.

Voor schepen die van en naar Moerdijk varen met een LOA > 175 meter dient speciale ontheffing aangevraagd te worden bij Rijkswaterstaat.